Seccions > Seccions de les revistes > Temes de portada

Aprenent de la crisi

Uns consideren aquesta crisi com un fenomen vingut «de l´exterior», com un terratrèmol; altres, com el resultat de l´acció d´els dolents sobre una multitud innocent. Cap dels dos enfocaments aporta gaire llum. Una altra visió, més tradicional, ens dóna una pista: la crisi és un càstig per alguna cosa que hem fet malament. Podem formular més bé aquesta afirmació: la crisi, com altres calamitats col·lectives o individuals, és el resultat de l´incompliment d´una llei natural:…

 • 25 març 2013
 • Alfredo Pastor

Problemes ètics en la crisi financera

L´estiu de l´any 2007, els mercats financers van rebre les sacsejades dels primers episodis del que es va convertir en una greu crisi financera, que va degenerar en una recessió i, en alguns estats, com ara Espanya, en una crisi del deute sobirà, quan els mercats financers van començar a posar en dubte la capacitat dels governs per complir les seves obligacions en relació amb els seus creditors.
Com qualsevol altre fenomen complex, aquesta crisi té causes econòmiques, psicològiques,…

 • 24 març 2013
 • Antoni Argandoña

El primer anunci, peça clau de la nova evangelització

Professor Xavier Morlans
Facultat de Teologia de Catalunya
 
“La base de tot anunci, la dimensió kerigmàtica, la Bona Notícia, destaca l´anunci explícit de la salvació. “Primer de tot us vaig transmetre el mateix ensenyament que jo havia rebut: Crist morí pels nostres pecats, com deien ja les Escriptures, i fou sepultat; ressuscità el tercer día, com deien ja les Escriptures, i s´aparegué a Cefes i després als Dotze” (1 Cor. 15, 3-5).
El “primer anunci” es el lloc on el…

 • 07 febrer 2013
 • Xavier Morlans

Cultura contemporània i sentit de la fe

Excm. i Mgfc. Sr. Dr. Lluís Romera
Rector de la Pontificia Universitat de la Santa Creu (Roma)
 
Secularització i modernitat
El context sociocultural contemporani ha estat objecte constant d´anàlisi, per instàncies molt diverses. Tant el món acadèmic com els ambients polítics i econòmics s´esforcen per identificar els pressupostos des dels quals ens movem en les praxis quotidianes i que fan que les nostres actuacions siguin sensates als ulls de la societat. Les investigacions…

 • 07 febrer 2013
 • Lluís Romera

La importància de la formació permanent per als nous evangelitzadors

S.E. Mons. Octavio Ruiz Arenas
Arquebisbe emèrit de Villavicencio
Secretari del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització
 
L'ambient sinodal i els principals reptes per a la evangelització
L'assemblea sinodal es va realitzar dins d´un ambient de pregària, de respectuosa escolta, de diàleg enriquidor amb un gran esperit de fraternitat, de comunió i de col·legialitat efectiva i afectiva.
Un fet important durant la realització del Sínode va ser la inauguració de…

 • 07 febrer 2013
 • Octavio Ruiz Arenas

Any de la Fe a «l'era laica»

Prof. Dr. Massimo Introvigne  
Sociòleg i Coordinador de l´Observatori de la Llibertat religiosa
Ministeri de Relacions Exteriors italià.
 

Una societat sense fe?
A la carta apostòlica Porta fidei Benet XVI afirma que «mentre que en el passat era possible reconèixer un teixit cultural unitari, àmpliament acceptat en la seva referència al contingut de la fe i als valors inspirats per ella, avui no sembla que sigui ja així en amplis sectors de la societat, a causa d´una profunda…

 • 05 febrer 2013
 • Massimo Introvigne

La contribució de Joan Pau II al paper eclesial dels laics

ESPECIAL: 50è Aniversari Vaticà II. Paper eclesial dels laics
Missió dels laics: Joan Pau II desenvolupa el Vaticà II

Per situar en el seu context la contribució del beat Joan Pau II a la missió eclesial dels fidels laics, cal tenir en compte, en primer lloc, que un dels principals progressos eclesiològics del Concili Vaticà II va ser precisament la comprensió del paper dels laics en l´Església. Es parlava del tema en el capítol IV de la Lumen gentium (LG) i després va ser…

 • 21 novembre 2012
 • Arturo Cattaneo

Religió i llibertat religiosa a l'Índia

L'Índia és un dels països més diversos del món en termes de religió. Malgrat que el 80 per cent de la població és de religió hindú, el país compta amb minories de musulmans, sikhs, cristians i zoroastrians. L'Islam és la minoria més gran a l'Índia i representa al voltant del 13 per cent de la població del país: els aproximadament 150 milions de musulmans indis constitueixen la tercera major població musulmana del món. El cristianisme representa el 2,5% de la població, dels…

 • 21 novembre 2012
 • Lluis Pons
Pàgina 6 de 17