Seccions > Seccions de les revistes > Documents

La Paraula de Déu en la vida i en la missió de l'Església

Exhortació apostòlica postsinodal Verbum Domini 

La XII Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que es va celebrar al Vaticà del 5 al 26 d´octubre de 2008, va tenir com a tema «La Paraula de Déu en la vida i en la missió de l´Església». Dos anys després, Benet XVI recull les reflexions i propostes d´aquesta trobada en un text que els experts han considerat com el document més important sobre la Bíblia des de la Constitució dogmàtica Dei Verbum, del Concili…

  • 01 novembre 2015
  • Gloria Heras Oliver

Any de la vida consagrada La Carta Apostòlica del papa Francesc als consagrats

Fou el dia 29 de novembre de 2013, quan en acabar la trobada amb un grup de 120 superiors generals, el papa Francesc anuncià que, en el context del cinquantenari de la cloenda del Concili Vaticà II, desitjava que l’any 2015 fos dedicat a la vida consagrada. Enguany, pocs dies abans de començar aquest peculiar temps eclesial d’esperança i alegria que és el temps litúrgic d’Advent, el papa Francesc ha volgut regalar als membres dels nombrosos Instituts de Vida Consagrada i Societats…

  • 10 novembre 2014
  • Fra Valentí Serra de Manresa

La Conferència Episcopal Espanyola publica unes ''Orientacions pastorals''

La transmissió de la fe solament s´aconseguirà amb la coordinació entre família, parròquia i escola 
La Conferència Episcopal Espanyola va publicar el passat mes de febrer el document Orientacions pastorals per a la coordinació de la família, la parròquia i l´escola en la transmissió de la fe. Una eina d'ajuda per al treball educatiu i pastoral, en el context de la nova evangelització, dirigida als pares de família en la tasca d´educar els seus fills; als sacerdots i catequistes…

  • 19 febrer 2014
  • Remedios Falaguera

''Lumen fidei'' del papa Francesc. La fe com a llum.

Comentari de l´encíclica
El passat 5 de juliol, el papa Francesc va publicar la seva primera encíclica amb el nom de Lumen fidei, La fe com a llum. La novetat d´aquesta encíclica, com han dit alguns, es troba en el fet que ha estat escrita a quatre mans, utilitzant una expressió que s´usa, per exemple, quan una peça de piano es toca entre dos intèrprets. I així és: hi ha un esborrany del papa Benet XVI i una redacció final del papa Francesc. En presentar el document, el papa…

  • 19 febrer 2014
  • Joaquim González-Llanos

Al servei del nostre poble

Pautes per a una lectura serena
La commemoració dels vint-i-cinc anys del document de l´episcopat català Arrels cristianes de Catalunya ha estat l'ocasió per als nostres Bisbes de publicar Al servei del nostre poble, amb la pretensió d´una relectura actualitzada d´aquell document.
Sorprenen les reaccions davant aquest text magisterial que hem constatat i que provenen de diferents sensibilitats eclesials. D´entrada, penso que cal tenir sempre, com a catòlics, una actitud de recepció…

  • 13 setembre 2011
  • Joan Antoni Mateo i Garcia
Pàgina 1 de 1