Seccions > Seccions de les revistes > Estudis

La condició homosexual: A la recerca d’una base antropològica

L’objectiu del present estudi és comprendre des d’una perspectiva filosòfica les bases antropològiques que es troben en el fonament del fenomen de l’homosexualitat. Dit d’una altra manera: quines sónles condicions de possibilitat de l’homosexualitat? On arrela antropològicament l’homosexualitat? Cal referir-la a l’estructura antropològica de la sexualitat, per tal de comprendre-la. I, en continuïtat amb això, i des d’una perspectiva fenomenològica, quina és la…

 • 03 novembre 2014
 • Ignasi Fuster i Camp

Context històric i eclesial de la vida i de l’activitat de Mons. Álvaro del Portillo (1935-1994)

Ja em permetran que comenci enunciant, breument, la tesi que vull argumentar al llarg d’aquesta dissertació: Mons. Álvaro del Portillo va ser, essencialment, un home liberal, en el sentit més genuí del terme.

D’entrada, no resulta sezill arribar a un acord sobre el significat del terme liberal. Convé anar amb molt de compte, i partir de precisions etimològiques, perquè aquesta noció ofereix un ventall semàntic molt ampli. Sovint, per exemple, es qualifica com a liberal una…

 • 01 setembre 2014
 • Joaquín González-Llanos

L'estil comunicatiu de Francesc

Marc Carroggio[1]
Professor de comunicació institucional a la
Pontifícia Universitat de la Santa Creu (Roma)
 
El passat 2 de novembre el compte @Pontifex de Twitter superava els 10 milions de seguidors. (Al moment de la publicació d'aquest número 47 de Temes d'Avui). En els últims sis mesos, alguns mitjans internacionals especialitzats en la cobertura del Vaticà (com el digital Vatican Insider o l´agència televisiva Rome Reports) han experimentat el major increment de tràfic per…

 • 29 juny 2014
 • Marc Carroggio

Importància de la formació permanent per als nous evangelitzadors*

Mons. Octavio Ruiz Arenas
Arquebisbe emèrit de Villavicencio
Secretari del Pontifici Consell
per a la Promoció de la Nova Evangelització
 
El sant Pare Benet XVI, en anunciar el 24 d´octubre de 2010 la convocatòria d´una nova Assemblea Ordinària del Sínode dels Bisbes, va indicar clarament quin era l´objectiu: La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana. Aquest tema, no el va triar pas de manera improvisada, sinó que responia a la profunda intenció, tant del…

 • 16 febrer 2014
 • Mons. Octavio Ruiz Arenas

Actualitat del decret ''Apostolicam actuositatem''

La participació dels laics en la missió de l´Església demana que animin cristianament, des de dins, el món

 
 
 
 
 
 
   
Arturo Cattaneo
Facultat de Teologia
(Lugano)
 
La participació activa dels fidels laics a la missió de l´Església i el reconeixement de la importància de la seva contribució constitueixen sens dubte un dels principals progressos eclesiològics conciliars. Per primera vegada, un concili es va ocupar expressament del paper dels fidels laics,…

 • 22 agost 2013
 • Arturo Cattaneo

Per què és moderna la teologia de sant Joan d'Àvila

Nou doctor de l'església
És interessant reflexionar sobre la modernitat de la teologia de sant Joan d´Àvila, perquè la recent col·lació del seu doctorat eclesiàstic –han estat ben pocs els que fins ara s´han concedit (només trenta-cinc) i, a més, Àvila no està vinculat a cap família religiosa– suposa el reconeixement, per part del Sant Pare, del fet que el nou doctor té alguna cosa molt especial a ensenyar als cristians del nostre temps, i òbviament també als creients…

 • 13 abril 2013
 • Josep-Ignasi Saranyana

Què significa casar-se en el segle XXI

Des de la segona meitat del segle XX, s´han fet grans avenços en la comprensió del matrimoni i de la família, però paradoxalment la vida de les persones sembla que s´ha anat allunyant paral·lelament d´aquesta realitat tan essencial per a cada persona en particular i per a la societat en general: la proliferació de les unions de fet, el nombre creixent de divorcis, l´augment dels fills nascuts fora del matrimoni, i les més recents modificacions en la legislació familar, semblaria que…

 • 21 novembre 2012
 • Montserrat Gas Aixendri

L'amor matrimonial i la dignitat humana. Claus per entendre la paternitat responsable

 
 
 
 
 
 
  
Dr. Joan Costa
Doctor en Teologia.
Rector de la parròquia de la Mare de Déu del Roser. Arquebisbat de Barcelona
En aquest estudi* no pretenc donar a conèixer la dimensió tècnica dels mètodes naturals, un fet que vinculem immediatament a la paternitat responsable en el context eclesial, sinó intentar fonamentar el perquè d´aquesta paternitat responsable i extreure´n algunes conseqüències que ens puguin ajudar en el nostre ministeri pastoral. Penso,…

 • 16 juny 2012
 • Joan Costa
Pàgina 1 de 3