Seccions > Seccions de les revistes > Temes de portada

Els fidels laics en la nova evangelització

Donar al món el que el món necessita de vosaltres!
«L´home contemporani creu més en els testimonis que en els mestres; creu més en l´experiència que en la doctrina, en la vida i en els fets que en les teories.» Aquestes paraules de l´encíclica Redemptoris Missio (n. 42), escrites per Joan Pau II, continuen sent actuals. Elles inspiren aquest article, on es presenten diversos testimonis de fidels cristians que enmig del món difonen la Bona Nova.
Quan em vaig posar a escriure sobre…

 • 31 maig 2011
 • Remedios Falaguera

Evangelitzar a l'escola

Els documents del Concili Provincial Tarraconense, que emmarquen la vida eclesial de les esglésies diocesanes del nostre poble en aquest període històric, s´inicien amb un capítol primer que porta per títol «Anunciar l´Evangeli a la nostra societat». En aquest apartat, després de donar una ullada a la societat catalana de finals de segle XX, planteja l´evangelització com el repte primer de l'Església. Anunciar Crist a aquells que el desconeixen ha de ser l´objectiu de l'Església…

 • 28 maig 2011
 • Norbert Miracle Figuerola

La parròquia en la nova evangelització

L´erecció d´un nou dicasteri de la Cúria romana en forma de Consell Pontifici dedicat específicament a “promoure una renovada evangelització als països on ja va ressonar el primer anunci de la fe i són presents Esglésies d´antiga fundació, però que estan vivint una progressiva secularització de la societat i una espècie d´eclipsi del sentit de Déu”[1] evidencia clarament la necessitat de repensar la parròquia i la seva tasca.
És prou conegut que la parròquia és…

 • 28 maig 2011
 • Homer Val i Pérez

La transmissió de la fe a la família

«Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus...» (Mt 28, 19-20). El manament de Crist de dur el missatge de la Bona Nova obliga tots els cristians. Tanmateix, la família hi té un paper cabdal. L´anunci de la fe esdevé vocació i missió per a les famílies. Cal, però, veient la situació actual, una nova evangelització, «nova en el seu ardor, en els seus mètodes, en la seva expressió».[1]
Les estadístiques a casa nostra sobre l´eficàcia en la transmissió de la fe…

 • 26 maig 2011
 • Joan Costa

Cientificisme, secularisme i racionalisme

Tres obstacles a superar 
Raniero Cantalamessa, en la seva qualitat de predicador pontifici, ha tractat recentment sobre alguns dels obstacles que s´oposen a l´evangelització en no pocs països d´antiga tradició cristiana. Els obstacles per ell considerats són el cientificisme ateu, el secularisme i el racionalisme. En aquest article es reflexiona sobre aquests obstacles i qué podem fer per superar-los.
 
El cientificisme ateu
Per «cientificisme ateu», entenem aquell corrent de…

 • 26 maig 2011
 • Josep Maria Montiu de Nuix

La catequesi, exigència de la Nova Evangelització

El Servent de Déu Joan Pau II va dedicar una gran atenció, en el seu ampli magisteri, al concepte de Nova Evangelització. Però alguns van manifestar les seves reserves i pors davant un concepte que els semblava tornar a temps anteriors, en què l´Evangeli configurava tota la realitat cultural i social. Una visió molt allunyada de la que el Sant Pare assenyalava en la seva proposta, que, en realitat, era una crida a tota l´Església a realitzar una nova proposta de la fe, tenint en compte…

 • 26 maig 2011
 • Xavier Salinas Viñals

La icona de la Nova Evangelització serà la Sagrada Família de Barcelona

Entrevista amb el president del Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització, Mons. Rino Fisichella
El passat 29 de juny, a la Basílica de Sant Pau Extramurs, durant la celebració de les vespres per sant Pere i sant Pau, el Papa anunciava que havia decidit crear un nou organisme, en la forma de Consell Pontifici, amb la tasca principal de «promoure una renovada evangelització als països on ja va ressonar el primer anunci de la fe i on són presents Esglésies d´antiga…

 • 25 maig 2011
 • Alfonso Bailly-Baillière

Fe y cultura. Transmetre la fe avui

Jaime Nubiola[1]
«La ruptura entre Evangeli i cultura és,
sense cap mena de dubte, el drama del nostre temps.»
Pau VI, Evangelii nuntiandi, n. 20
Fa tan sols tres mesos vau tenir la sort molts dels presents –m´imagino jo– de concelebrar la missa amb Benet XVI a la Sagrada Família. Va ser, sens dubte, un esdeveniment singular, que exemplifica lluminosament el que us vull dir en la meva intervenció. Participar juntament amb un Papa en la solemne dedicació d´un temple tan bonic –fe…

 • 27 març 2011
 • Jaime Nubiola
Pàgina 11 de 17