Selecció d'entrades

Comentari a la Relatio Synodi

Assemblea General Extraordinària del Sínode de Bisbes, del 18 d’octubre de 2014 La Relatio Synodi és el resum fidel i clar de tot el que s’ha dit i discutit en aquesta aula i en els cercles menors, posteriorment es presenta a les conferències…

  • 18 octubre 2014
  • Joaquín González-Llanos

Lleis per la diversitat que eliminen la diversitat

image-211f8ba8ebe43b15c0e400e1bc340ab6

Actualment, presenciem el floreixement de lleis com ara la “Llei per la igualtat de tracte i la no discriminació de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals” a Galícia, i una altra que ara mateix s’està tramitant al Parlament de…

  • 01 setembre 2014
  • Joaquín González-Llanos
image-08a30170aa4b3b8d195e87ecfa7fd23c

La persona homosexual: hi neix o se’n fa?

Dinàmica cerebral i orientació sexual Avui en dia, les neurociències permeten esquivar la pregunta –mal plantejada– sobre si la persona homosexual “hi neix o se’n fa”. Perquè el cervell de qualsevol home neix i es fa. Com passa en totes les…

  • 01 setembre 2014
  • Joaquín González-Llanos
image-bbea79923abf9832401031242db9751f

Homosexualitat i discriminació: perspectiva jurídica

La llei catalana contra la discriminació i per afavorir la igualtat de tracte per a les persones LGBTI El tractament jurídic del fenomen de l’homosexualitat ha experimentat una profunda transformació a l’Occident en les últimes dècades. Si fa tot…

  • 01 setembre 2014
  • Joaquín González-Llanos
image-80fd7f2907975e1374f7dcb4acb58d14

  • 01 setembre 2014
  • Joaquín González-Llanos