Revista > Número 42

Com es prepara a Catalunya l'Any de la fe. Ho expliquen els bisbes

El Sant Pare en un discurs recent ha dit que el gran tema d´aquest any com també dels pròxims és “com anunciar l´Evangeli”. Per això ha proclamat un Any de la fe, que començarà l´11 d´octubre de 2012 i conclourà el 24 de novembre de 2013. Hem plantejat als bisbes de Catalunya dues qüestions sobre aquest important esdeveniment que ja s´està preparant:

1. Quina importància i significat pensa que pot tenir aquest Any de la fe per als fidels de la seva diòcesi?

2. La Congregació de la Doctrina de la Fe ha publicat unes Indicacions Pastorals per a l´Any de la fe i propasa molts suggeriments concrets. Quines iniciatives li agradaria que es posessin en marxa a la seva diòcesi?

* * * * * * *image-bc91cafea066174a910bc492c17cfd051. Quina importància i significat pensa que pot tenir aquest Any de la Fe per als fidels de la seva diòcesi?

Estic segur que, seguint les indicacions del sant Pare Benet XVI, serà un Any per revitalitzar la fe cristiana en tots els fidels, parròquies, bisbats. En definitiva, en tota l´Església universal. Serà un temps per adonar-nos –una vegada més– de la bellesa de la fe cristiana, i donar una embranzida a la Nova Evangelització que urgeix, que se´ns demana.

No hi ha dubte que el sant Pare ha volgut anar al centre del problema actual: un debilitament o la manca de fe porta a la falta d´esperança i lògicament a no estimar els continguts de la fe cristiana, començant per Déu.

2. La Congregació de la Doctrina de la Fe ha publicat unes Orientacions Pastorals per a l´Any de la Fe i proposa molts suggeriments concrets. Quines iniciatives li agradarien que es posessin en marxa a la seva diòcesi?

Des que van ser publicades aquestes orientacions, la nostra arxidiòcesi ha estat treballant intensament per poder aplicar-les de la millor manera possible a la nostra realitat. En aquests moments, s´ha estudiat al Consell Episcopal i al Consell de Presbiteri i també ho serà properament al Consell de Pastoral Diocesà.

En el Consell de Presbiteri es va veure que, dins el programa de la pastoral ordinari de l´arxidiòcesi, totes les orientacions que la Congregació de la Doctrina de la Fe proposa en relació amb l´àmbit de les diòcesis i de les parròquies, associacions i moviments, es poden portar a la pràctica.

Es farà una obertura i clausura solemne de l´Any de la fe. La Jornada anual de formació de catequistes es farà al voltant del Catecisme de l´Església Catòlica. Es pensa publicar –amb una introducció­– el Credo apostòlic, el nicenoconstantinopolità i el Credo de Pau VI, amb una àmplia difusió. Es vol fer una exposició sobre el Concili Vaticà II amb material de la nostra arxidiòcesi. Es dedicarà la formació permanent del clergat a estudiar el Concili i el Catecisme. El nostre Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós plantejarà diverses propostes d´estudi sobre el tema de la fe, el Concili i el Catecisme. Es proposa un diàleg amb la universitat civil. També un diàleg a fons amb els responsables de les escoles cristianes. Estudiar la relació entre el Concili Vaticà II i el Concili Provincial Tarraconense, etc.

S´ha constituït una Comissió formada pel Vicari General, Secretaria General i vuit persones més dels diferents àmbits que s´encarregaran d´estudiar i després fer possible que es portin a terme les iniciatives que s´aprovin finalment pel Consell Episcopal.

 

image-39761f4b183d28a47767d5498d0ab70e1. Quina importància i significat pensa que pot tenir aquest Any de la fe per als fidels de la seva diòcesi?

Desitjo agrair moltíssim al sant Pare Benet XVI aquesta joiosa iniciativa d´oferir a tota l´Església un Any de la fe. Els beneficis espirituals i pastorals que proporcionarà als cristians seran moltíssims. Tenim a les portes dos esdeveniments eclesials de primera magnitud: la commemoració del 50è aniversari de l´inici del Concili Vaticà II i el 20è aniversari de la publicació del Catecisme de l´Església Catòlica.

Cal unir a aquesta consideració, la realitat eclesial que vivim enmig –especialment a l´Occident europeu– d´una cultura del relativisme, de la indiferència religiosa i del secularisme. Tot això entra per osmosi en cadascun dels cristians i de les comunitats eclesials. Cal aprofundir, anar a les arrels, intensificar la nostra identitat cristiana. I tot això ho trobem en els documents del Concili i en els continguts del Catecisme.

El Papa Benet XVI explicita la finalitat de l´Any de la fe en dir-nos que l´ha convocat «amb la intenció d´il·lustrar tots els fidels en la força i la bellesa de la fe... Serà una bona ocasió per introduir tot el cos eclesial en un temps especial de reflexió i redescobriment de la fe».

Han passat cinquanta anys del Concili i avui entren a la vida de l´Església amb responsabilitat generacions que no visqueren la celebració ecumènica. Per això convé posar en primer pla els textos conciliars per tal que aquell gran esdeveniment de la meitat del segle XX continuï oferint en el segle XXI la seva força animadora de la fe. Benet XVI es va preguntar l´any 2005, «per què la recepció del Concili, en grans parts de l´Església, s´ha desplegat d´una manera tan difícil?» La resposta la donà el mateix Papa dient-nos que ha estat motivat per les dues maneres d´interpretar els textos conciliars: una hermenèutica de la ruptura i de la discontinuïtat, i una hermenèutica de la reforma. Aquesta última és l´adequada, ja que manté que la fe de l´Església no ha canviat, sinó que s´ha il·luminat amb nous aspectes i ha fet progressar noves respostes a noves situacions.

L´Any de la fe ha d´urgir-nos a estimar, ja que la caritat de Crist ens apressa, com ens ha dit l´Apòstol. Això significa que el testimoni de l´amor dels cristians farà present Déu, que és Amor. Aquesta dimensió eclesial essencial s´uneix a aquella que he explicitat d´anunciar Jesucrist i també a la de la celebració de la fe en la litúrgia. Són les tres dimensions eclesials que vol potenciar l´Any que celebrarem.

Considero que tot això enriquirà la vida dels cristians i de les comunitats de la nostra Església de Barcelona en comunió amb tota l´Església de Jesucrist presidida per la de Roma.

2. La Congregació de la Doctrina de la Fe ha publicat unes Indicacions Pastorals per a l´Any de la fe i proposa molts suggeriments concrets. Quines iniciatives li agradaria que es posessin en marxa a la seva diòcesi?

Totes les iniciatives que es puguin fer i ens encaminin a aconseguir les finalitats que el Papa Benet XVI ha assenyalat per a l´Any de la fe. Penso que totes les iniciatives diocesanes que assenyala la Congregació són importants i desitjaria que les anéssim realitzant durant aquest any de gràcia.

Cada inici de curs publico una Carta Pastoral per ajudar els diocesans i les realitats d´Església en la realització de la seva missió. Penso fer el mateix a l´inici del curs vinent per invitar i ajudar l´Església de Barcelona a viure intensament l´Any de la fe, en comunió amb tota l´Església i seguint aquest oferiment que providencialment ens ha fet el sant Pare Benet XVI.

Certament que celebrarem l´Eucaristia en l´obertura i en la conclusió de l´Any de la fe, a la Basílica de la Sagrada Família. Donarem molta importància al Catecisme de l´Església Catòlica per tal que els diocesans coneguin més els seus riquíssims continguts. Això significa potenciar la catequesis en totes les edats, pensant especialment en els joves. La formació permanent dels sacerdots que es fa anualment, aquest any es dedicarà als continguts del Concili Vaticà II i del Catecisme. També he constituït una comissió diocesana perquè ens ajudi ja des d´ara a preparar i programar les actuacions i els continguts que ajudin a assolir les finalitats assenyalades per Benet XVI en la seva carta Porta fidei.


image-68849e1c13a6e7377acd177aabdcd0b71.Quina importància i significat pensa que pot tenir aquest Any de la fe per als fidels de la seva diòcesi?

Ja hem començat en aquesta Quaresma, tant des del Full Dominical com en les reunions dels Consells Presbiteral i Pastoral, la reflexió diocesana per acollir àmpliament aquesta magnífica iniciativa que ens aporta el mateix sant Pare Benet XVI. Viure i testimoniar la fe en Crist, amb joia i coratge i més raonadament, i una fe que es fa activa per l'amor, crec que és l'ideal del cristià del segle XXI, i per això ens proposem que orienti el treball diocesà dels propers anys. Igualment ja n'hem parlat també els Delegats de Litúrgia de la Tarraconense per veure com hi ajudem des de la celebració del «misteri de la fe» que és sempre l'Eucaristia.

2. La Congregació de la Doctrina de la Fe ha publicat unes Indicacions Pastorals per a l´Any de la fe i proposa molts suggeriments concrets. Quines iniciatives li agradaria que es posessin en marxa a la seva diòcesi?

He trobat molt encertades les Orientacions de la Congregació, que ens fan conèixer la dimensió pastoral de la Congregació, que era bastant inèdita, i ho agraïm molt des de les diòcesis, les parròquies i associacions apostòliques. A l´Urgell ja estem treballat aquestes indicacions en les reunions dels dos Consells diocesans més importants, les hem divulgades, i espero que ens ajudaran en la programació del curs vinent i següents, perquè són moltes i ben concretes.

Acabem de crear amb molt bona acollida una «Escola diocesana de formació permanent» que dirigeix Mn. Antoni Elvira i on jo mateix m'hi implico molt. Volem conrear els recessos d'aprofundiment de la virtut de la fe, així com l'estudi del Concili Vaticà II i sobretot del Catecisme de l'Església Catòlica, difonent-lo novament, i moltes altres iniciatives com homilies temàtiques sobre els articles del «credo», la formació permanent dels sacerdots i dels catequistes centrada en l'Any de la Fe, l'aprofundiment en accions per a la nova evangelització, els destacats de la fe en la celebració de l´Eucaristia, i altres que aniran sorgint.

 

 

image-5f23bf26182b5428619c82f76b0753911. Quina importància i significat pensa que pot tenir aquest Any de la fe per als fidels de la seva diòcesi?

Fa ja anys que pràcticament tota l´Església ha fet una aposta pel revifament de la fe i del seu anunci. Aquest objectiu fonamental és fruit d´un discerniment profund de la situació que viu el Poble de Déu en el present moment històric. Per tal d´assolir aquest objectiu es va promoure, ja en temps del papa Joan Pau II i, en certa manera amb Pau VI, l´anomenada Nova Evangelització, que més que un projecte pastoral definit i concret, és tot un tarannà, una manera de ser i de viure a l´Església i al món d´avui. La seva característica essencial és la intenció de recuperar tota la força i el vigor de la fe, pròpies dels seus inicis.

El fet que la Diòcesi de Sant Feliu comencés com a tal diòcesi fa set anys, va afavorir respirar aquesta atmosfera des del primer moment. Així ho mostren els diferents objectius pastorals que ens hem anat proposant cada any. La mateixa lògica d´aquests objectius ens ha portat a bastir i proposar un Itinerari de Renovació Cristiana, que es basa en els següents principis: fer la proposta i la crida des de la diòcesi i la parròquia, anar a allò més essencial i originari de la fe, privilegiar l´experiència religiosa cristiana (pregària), integració plena en la comunitat parroquial, recerca en diàleg de grup, el tracte constant amb la Paraula de Déu, protagonisme dels mateixos laics que fan camí de fe, experiència d´Església diocesana en encontres periòdics.

En aquest sentit, l´Any de la fe pot esdevenir una confirmació del camí endegat i, alhora, un aprofundiment i ampliació d´allò ja assumit. De fet, ens esperona i ens suggereix nous camins per tal de caminar en la mateixa direcció. Així ens fem ressò de la invitació oportuna de tornar a beure del pou profund i ric del Concili Vaticà II i del Catecisme de l´Església Catòlica. Esperem treure´n profit, no només com a curiositat històrica, sinó com a veritables fonts de vida cristiana per al moment actual.

2. La Congregació de la Doctrina de la Fe ha publicat unes Indicacions Pastorals per a l'Any de la Fe i proposa molts suggeriments concrets. Quines iniciatives li agradaria que es posessin en marxa a la seva diòcesi?

Tot esperant altres iniciatives que vindran, fruit de consultes i reflexió comuna, pensem aprofitar les celebracions que teníem previstes per als participants en l´Itinerari de Renovació Cristiana, en aquest cas obertes a tothom, fent-les coincidir amb les que ens vénen proposades per la Congregació de la Doctrina de la Fe: inici de l´Any, Pentecosta, Cloenda, Penitencial de Advent i Quaresma... Igualment, es tindrà molt present el Catecisme de l´Església Catòlica en els materials que es proposaran en aquest Itinerari, particularment en la fase més catequètica.

Per descomptat, l´Any de la fe estarà present en l´Objectiu Diocesà i en tots el programes i planificacions de les Delegacions Diocesanes que es realitzaran al llarg de tot el curs. A més, com ja s´havia suggerit entre nosaltres, voldríem crear un senzill espai de diàleg entre la fe i el món de la creació artística i la cultura en general.

Ens agradaria, d´altra banda, endegar alguna iniciativa que ens ajudi a ponderar i discernir adequadament el fet del Concili Vaticà II, com un fet que ha marcat d´una manera decisiva la fe de tots els cristians, laics, religiosos i preveres, que avui són majoritàriament protagonistes de la vida de les nostres comunitats.

En conjunt, l´Any de la fe és una oportunitat que l´Esperit ens ha posat a l´abast perquè creixem i estiguem a l´alçada del que ens està demanant avui la voluntat de Déu, com a creients i com a Església. 

 

 

image-f5fece299cd148f4a2719e9fc33f14ed1. Importància i significat de l´Any de la fe.

La Carta Apostòlica Porta Fidei, que proclama l´Any de la fe, és una al·lusió a Fets 14,27: Pau i Bernabé retornen a Antioquia, després d´un llarg viatge evangelitzador per Àsia Menor, i expliquen a la comunitat tot el que Déu havia fet per mitjà d´ells i com havia obert als pagans «la porta de la fe». Per això, avui el repte és la finalitat de la missió eclesial, com anunciar l´evangeli ara i aquí i suscitar la fe.

Una de les finalitats proposades pel Papa Benet és retornar als textos del Vaticà II que els pares conciliars ens varen deixar per herència, per tal que siguin «coneguts i assimilats com a textos qualificats i normatius del Magisteri, dins la Tradició de l´Església». Si tornem a llegir i estudiar el Concili «des d´una hermenèutica correcta», continuarà essent una gran força per a la renovació sempre necessària de l´Església.

Redescobrir i reflexionar sobre el que significa creure i sobre els continguts de la fe professada, celebrada, viscuda i resada (parts del Catecisme de l´Església Catòlica), ha de ser una de les propostes que fem a tots els creients i a tots els qui cerquen respostes a les grans qüestions de la vida, durant aquest any.

També caldrà «intensificar el testimoni de la caritat». La fe i l´amor estan estretament unides i es necessiten mútuament. Caldrà insistir que la fe es viu amb les obres i s´expressa amb l´exercici de responsabilitats i compromisos. En el testimoniatge coherent, malgrat sigui amarat de senzillesa i quotidianitat, es podrà copsar –com un dels signes del nostre temps– Déu, que continua estimant, salvant i obrant meravelles en nosaltres i els altres, malgrat les nostres febleses.

2. Iniciatives per posar en marxa a la Diòcesi

· El temes de formació per als preveres i diaques a les reunions arxiprestals han estat proposats a partir del text dels «lineamenta», per a preparar el Sínode de Bisbes del mes d´octubre.

A les reunions dels arxiprestos de la Diòcesi i del Consell Presbiteral hem estudiat les indicacions pastorals per a l´Any de la fe en l´àmbit diocesà i en l´àmbit parroquial, proposades per la Congregació de la Doctrina de la Fe.

En una segona etapa, en aquests moments, les indicacions concretes són estudiades a cada arxiprestat, tant per presentar propostes per a tota la Diòcesi com per a propostes adequades a les parròquies i associacions de cada arxiprestat.

Les prioritats pastorals per al proper curs ho seran en l´àmbit diocesà i en l´àmbit arxiprestal o parroquial, tenint presents les propostes rebudes.

A partir de la reflexió realitzada en el consell i a la reunió d´arxiprestos, m´atreveixo a assenyalar alguns camins:

· Continuar, com en cursos anteriors, prioritzant l´Eucaristia, especialment la dominical.

· Aprofundir el Credo, redescobrint els continguts de la fe. Catecisme de l´Església Catòlica.

· Estudiar novament algunes de les constitucions del Concili Vaticà II, des de la situació eclesial, cultural, social que vivim.

· Assumir el Youcat en el procés de formació dels grups de joves.

· Accentuar el que podríem anomenar «un pensament de proposta positiva de la fe cristiana».

· Les activitats i accions més explícites les presentarem al començament del curs 2012 – 2013.

 

 

image-696c5f398920a8bcabab1126c0796ee31.- Importància de l´Any de la fe

Els darrers tres anys, justament, al nostre bisbat de Lleida hem treballat els mateixos objectius de l´Any de la fe, a partir de tres pastorals presentades a l´inici de curs. La primera va portar per títol Entre tots i per al bé de tothom, i ens va ajudar a fer una «lectura creient de la realitat de la diòcesi», de la qual vàrem treure dos objectius per als propers anys. El primer objectiu, el vaig proposar en una segona pastoral que vaig titular La Iniciació Cristiana. Creure. Viure. Anunciar l´Evangeli. El segon objectiu l´hem introduït aquest curs i el vaig proposar en la pastoral «Presència d´Església a la societat». Actualment i durant els propers anys, anirem aprofundint en la fe arrelada a la vida i a la societat.

2.- Iniciatives concretes

A les tres cartes pastorals a les quals m´he referit, hi ha diverses iniciatives concretes, que ja estem posant en pràctica i que, en gran part coincideixen amb les que suggereix el Papa Benet XVI. A tall d´exemple, en subratllo algunes, tot i que el més important és la fidelitat als objectius permanents de la iniciació cristiana i de la presència d´Església a la societat:

- Vetllar per tal que la imatge de l´Església sigui la d´una «Església Samaritana», és a dir, signe sagramental de la tendresa del Crist, a través de la Xarxa d´Entitats Cristines d´Acció Caritativa i Social.

- Aprofitar el temps d´Advent/Nadal, Quaresma/Pasqua i Pentecosta per renovar la fe de les comunitats, mitjançant un treball programat i realitzat per les parròquies, comunitats, delegacions i institucions de la diòcesi. Cuidar en la pràctica l´espiritualitat de comunió.

- Formació permanent del clergat i recessos mensuals.

Itineraris d´iniciació i re-iniciació cristiana dels adults. Vetllar l´acolliment de les persones que demanen la celebració dels sagraments.

- Potenciar el Catecumenat vers la Iniciació Cristiana dels no batejats.

- Acompanyar el dinamisme i el creixement de les Unitats d´Acció Pastoral i promoure ministeris laïcals per a la missió.

- Potenciar l´acompanyament personal, espiritual i pastoral dels cristians. Especialment tenir cura dels cristians implicats en els diversos compromisos en la vida pública.

- Oferir una formació sistemàtica i permanent de tots els cristians i, assenyaladament, dels agents de la pastoral. Formació integral: antropològica, teològica, espiritual, social i pastoral, mitjançant les diverses ofertes de l´Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida i el seu Departament de Pastoral Aplicada.

- Celebrar cada any la Jornada diocesana d´Enviament a l´inici del curs i l´Assemblea Diocesana a la Pentecosta.

- Prioritzar la Delegació de Mitjans de Comunicació Social, en la qualitat del missatge, el llenguatge i l´ús de les noves tecnologies. 

 

 

image-ff57bc0ec72fd6abc4864e2720458e4b1. Quina importància i significat pensa que pot tenir aquest Any de la fe per als fidels de la seva diòcesi?

Hauria de ser un any molt important per als fidels i per tota la família diocesana. Com diu el sant Pare Benet XVI, ha de ser acollit per tots els cristians com una oportunitat per a renovar la nostra «conversió al Senyor, únic Salvador del món». Ha de servir per a aprofundir en la nostra fe de batejats cridats a ser testimonis del Senyor ressuscitat, «capaços d´assenyalar la 'porta de la fe´ a tants que són a la recerca de la veritat». Des de la nostra conversió sincera, des d´un testimoniatge autèntic, podrem participar personalment, a les nostres comunitats i com a diòcesi, en la Nova Evangelització que el sant Pare ens proposa; podrem aportar a la nostra societat allunyada de la fe l´alegria de tornar a creure, de tornar a descobrir Jesucrist com a Salvador i aquell que omple de felicitat tota l´existència.

2. La Congregació de la Doctrina de la Fe ha publicat unes Indicacions Pastorals per a l'Any de la fe i proposa molts suggeriments concrets. Quines iniciatives li agradaria que es posessin en marxa a la seva diòcesi?

El començament de l´Any de la fe coincidirà amb dos grans esdeveniments: els cinquanta anys de l´obertura del Concili Vaticà II i els 20 anys de la promulgació del Catecisme de l´Església Catòlica. M´agradaria que a totes les parròquies, comunitats de vida consagrada, moviments i grups es portés a terme una reflexió seriosa, un estudi profund dels documents del Concili. La formació permanent en els diferents àmbits, la promoció de conferències, jornades de reflexió, etc.

El Concili Vaticà II ha tingut i té una importància cabdal a l´Església i ha de ser conegut en profunditat per tots els creients. Aquest any serà un moment propici per a estudiar-lo de nou, comprendre´l més a fons, i fer que les seves indicacions siguin el full de ruta de la nostra acció pastoral. El mateix caldria fer amb el Catecisme de l´Església Catòlica, que és un fruit del Concili Vaticà II. L´estudi i reflexió d´aquests dos documents, renovaran la nostra fe i la nostra comprensió de l´Església i del món.

Una altra iniciativa serà promoure la participació dels joves a la JMJ de Rio de Janeiro el juliol de 2013. La JMJ, com sempre, serà un moment privilegiat d'encontre amb Jesucrist i d'experiència d'Església; una autèntica festa de la fe i una ocasió magnífica de trobada amb altres joves d'arreu del món per a compartir inquietuds, dificultats, i també el goig i l'esperança que provenen de la fe en el Senyor Jesús.

 

 

image-fb9eaa2273d735eb437309ada5b07e961. Quina importància i significat pensa que pot tenir aquest Any de la fe per als fidels de la seva diòcesi?

Una proposta del sant Pare, per la seva missió de pastor universal i per la seva visió del desenvolupament de la tasca eclesial, té un valor important i decisiu. Ens ajuda a situar-nos en la perspectiva adequada, en el nostre camí de fe al si de la nostra diòcesi de Tortosa.

Tots constatem que no és possible una proposta, una transmissió de la fe sense que aquesta estigui ben arrelada al si de les comunitats, al si de cada cristià. L´Any de la fe és una nova oportunitat, per a una autèntica i sincera professió de la fe. Una proposta que ja va fer el papa Pau VI en temps complexos, com era l´immediat postconcili i que ara recobra nova força davant de l´exigència que comporta el canvi cultural i social i que ens demana una Nova Evangelització. En aquest sentit, l´Any de la fe ens convida a desenvolupar totes les dimensions del creure com a acte humà i també com a do de Déu que habita la nostra vida, tant a nivell personal com comunitari i a dintre d´aquesta dinàmica ens convida a conèixer d´una forma vital i orgànica el missatge de la fe, la simfonia de la revelació de Déu que s´ha manifestat en tants llenguatges i ressona avui per l´acció de l´Esperit en el que creu, celebra, viu i prega l´Església.

2. La Congregació de la Doctrina de la Fe ha publicat unes Indicacions Pastorals per a l'Any de la Fe i proposa molts suggeriments concrets. Quines iniciatives li agradaria que es posessin en marxa a la seva diòcesi?

Són múltiples les iniciatives que assenyala la Congregació per viure aquest Any de la fe. A la nostra diòcesi, voldríem desenvolupar tres grans línies d´acció:

La primera, convocar tots els fidels a posar-nos en camí per entrar més endins en el cor de la fe. Aquí situarem tant les diverses iniciatives de formació, que sempre tindran en el Catecisme de l´Església Catòlica i el seu Compendi el punt de referència fonamental. També en aquesta línia ens agradaria convidar la diòcesi a pelegrinar cap algun centre o lloc on professar i compartir la fe. Assenyalo una Pelegrinació Diocesana a Terra Santa, així com una altra a Roma i Assís i finalment una altra a visitar la Mare de Déu de Lourdes. Totes aquestes pelegrinacions poden ser una oportunitat per renovar la fe i compartir-la i per recordar-nos que tots hem estat engendrats en la fe a través de l´acció maternal de l´Església, és a dir, a dintre de la comunitat dels creients. En aquest sentit, cobra una força particular la celebració de la fe en la litúrgia, especialment l´Eucaristia, vertader bressol de vida cristiana.

Una segona acció seria promoure una formació més intensa dels responsables de la formació pastoral, especialment mossens, diaques, consagrats i laics implicats en l´acció pastoral. Cal unir la denominada «emergència educativa» de la qual ens parla tant sovint Benet XVI amb la proposta de l´Any de la fe que ens convida a establir aquest diàleg que ha de portar a una fe que es comunica amb la cultura, i que, així, es fa vida. En aquesta línia, proposaré l´elaboració d´un projecte diocesà de primer anunci de la fe i de catequesi al servei de la iniciació cristiana, en el qual participin les parròquies i moviments. Una iniciativa que ens ajudarà a tenir en compte les propostes del Sínode Universal sobre la transmissió de la fe en la nova evangelització, que es farà a l´octubre.

Finalment, no podem oblidar que «la fe es realitza en l´amor» (Gal. 5,6), com ens recorda sant Pau i que, per tant, cal il·luminar des d´aquest Any de la Fe totes les accions de caritat i solidaritat que realitza la diòcesi a través de les seves institucions. Tinguem en compte que de vegades les accions de caritat solament poden parlar a través dels fets. També és important que aquells que les fan, en nom de l´Església, sàpiguen que és l´amor de Crist el fonament de tota acció en favor dels altres. Des d´aquest punt de partida, veiem que pot arribar un moment en què d´una forma explícita es pugui anunciar el Crist a aquells a qui nosaltres acompanyem amb la nostra ajuda. Al capdavall, l´anunci de la Fe parteix de l´amor a l´altre i quan s´ha conegut la fe, aquesta es realitza estimant els altres.

 

 

image-72d33ac3ac26df2c1d4492e554ac0e2a1. Quina importància i significat pensa que pot tenir aquest Any de la fe per als fidels de la seva diòcesi?

La celebració de l´Any de la fe serà una oportunitat pastoral per a la diòcesi que ha de ser acollit com a moment de gràcia del Senyor. En un moment en què intentem d´acollir la crida a la nova evangelització i demanem a l´Esperit Sant que ens il·lumini per tal de descobrir la voluntat de Déu per tornar a anunciar l´Evangeli entre nosaltres, la crida del sant Pare a centrar la mirada en la nostra fe cristiana és un do de Déu per a nosaltres.

Hem tractat la proposta de l´Any de la fe amb el Consell del Presbiteri de la diòcesi. Amb la lectura, estudi i reflexió de la carta apostòlica Porta Fidei del sant Pare, hem fet la recepció, tant del document, com de la invitació a viure l´Any de la fe. En la reflexió que vàrem fer es va remarcar que ens cal a tots els cristians de la nostra diòcesi redescobrir la fe com a do, com a regal. La fe en la seva arrel més pregona és la resposta a la salvació que Déu ens ofereix en Jesucrist. Per això, la fe té una arrel, un inici, sense el qual no hi ha autèntica fe cristiana: la trobada amb Crist. Crist és el centre de la nostra fe cristiana. Per això, ens cal en aquest any redescobrir la bellesa del rostre de Crist; tenir la mirada fixa en Ell, com ens indica l´autor de la Carta als cristians hebreus.

Aquest any és una oportunitat pastoral per a conèixer millor i amb més profunditat la nostra fe cristiana. Les commemoracions del 50è aniversari de l´obertura Concili Vaticà II i del 20è aniversari de la publicació del Catecisme de l´Església Catòlica, són ocasió per conèixer millor la nostra fe amb l´estudi, tant dels documents d´aquest concili, com del catecisme. Sovint la ignorància de la fe cristiana, entre els mateixos cristians és tan gran, que tot esforç per conèixer la fe és de cabdal importància.

Any de la fe també ens ha d´ajudar a viure més d´acord amb la nostra fe, amb tot el que significa de purificació i de renovació. La fe cristiana demana la celebració d´aquesta fe, menar la vida en Crist d´acord amb la fe, així com ser-ne testimoni davant dels homes. La professió de la fe ha de ser feta de manera especial en aquest any, tant en l´àmbit personal, com en el comunitari, i també públicament.

2. La Congregació de la Doctrina de la Fe ha publicat unes indicacions pastorals per a l´Any de la fe i proposa molts suggeriments concrets. Quines iniciatives li agradaria que es posessin en marxa a la seva diòcesi?

Les indicacions pastorals de la Sagrada Congregació les hem acollit, en una primera mirada, en la reunió dels arxiprestos de tota la diòcesi. L´Any de la fe ens coincideix amb dos cursos del Pla Diocesà de Pastoral vigent que té com a tema i lema: Sigueu sants!. Un pla que tracta la santedat com a do i tasca, des de la realitat fonamental dels sagraments de iniciació cristiana, font de la nostra santedat: el Baptisme, la Confirmació i l´Eucaristia. En concret, l´Any de la fe coincideix amb l´any dedicat a l´Eucaristia, amb el lema: “Sigueu el que sou: El Cos de Crist!” i amb l´any dedicat als sants de la nostra diòcesi de Vic amb el lema: “Els nostres sants, ahir i avui!”. L´Any de la fe ens ajudarà a viure millor la centralitat de l´Eucaristia en la vida cristiana, l´Eucaristia que és el sagrament de la fe, i a més, el testimoni dels sants, els qui han viscut la seva fe amb fidelitat, molts d´ells vessant la sang per la fe cristiana, ens ajudarà a viure la fe sense cap por i amb totes les seves conseqüències.

Com a propostes pastorals, que han d´anar concretant-se, cal assenyalar: donar a conèixer millor el Catecisme de l´Església Catòlica, i per això continuar amb l´Escola de Laics, que té com a eix el mateix Catecisme, fer una campanya “cap família sense el Catecisme”, i un congrés per estudiar el Catecisme; també, en la formació mensual dels preveres i diaques, acollir els temes que se´ns han proposat des de la Congregació. La nostra diòcesi té un gran patrimoni artístic i per això es vol potenciar en l´Any de la Fe la relació entre fe i cultura per mitjà del Museu Episcopal de Vic i d´altres realitats vives de la diòcesi que manifesten aquesta unitat entre art, cultura i fe. També es voldrà remarcar i explicar la relació entre fe i ciència amb conferències i debats a les ciutats més importants de la diòcesi. Amb els joves es pensa fer una “Festa de la Fe”.

Dos pelegrinatges: en l´inici de l´Any de la Fe, al mes d´octubre a Roma, coincidint amb la canonització d´una filla de la diòcesi, la vigatana beata Carme Sallés Barangueras; i en el final de l´Any de la Fe, l´octubre de 2013, un altre pelegrinatge a Terra Santa.

 

  • 13 juny 2012
  • Temes d'Avui
  • Número 42

Comparteix aquesta entrada