Revista > Número 34

Compendio de Historia de la Iglesia antigua

Domingo Ramos-Lissón

EUNSA

Pamplona 2009

496 pàg.

Com era la vida de l´Església en els primers segles? Per què el cristianisme va sobreviure i imposar-se en un ambient tan hostil com el de l´antic món pagà? Aquesta obra va donant resposta a aquestes i altres qüestions que ens fem quan pensem en els primers cristians. Se´ns explica com l´Església es va anar organitzant des dels seus orígens fins al segle VII. I, sent com és image-57a97c00e19c2e4ea876d864a2bfc745l´Església un organisme viu i creixent, que es va escampant pel món, no és estrany que sorgeixin controvèrsies teològiques i litúrgiques, o que l´Orient i l´Occident es distanciïn. Al mateix temps, la intensitat de la vida de fe s´expressa en l´aparició de diverses espiritualitats, en l´aparició del monacat, en la pregona reflexió dels sants pares que dóna com a fruit amplis escrits.

D´una manera didàctica i ordenada se´ns va explicant tot això, sense oblidar el testimoni dels sants, autèntics protagonistes de la vida eclesial, i que contrasta amb els dissidents de la recta fe. Els uns i els altres no han faltat mai al llarg de la història, i tots aquests esdeveniments històrics fan més palesa l´acció constant de l´Esperit Sant que vivifica l´Església des de Pentecosta.

L´autor d´aquest llibre, Domingo Ramos-Lissón, és professor de la Facultat de Teologia de la Universitat de Navarra i, fa uns quants mesos, en una entrevista assenyalava l´empenta missionera i evangelitzadora dels primers cristians: “Potser no és exagerat afirmar que en aquestes primeres etapes de la vida cristiana hi ha tants apòstols com fidels. La predicació s´estén per ella mateixa gairebé pertot arreu, i moltes vegades per l´activitat de gent desconeguda. L´impuls interior de fer partícips a altres persones de la fe cristiana era i és conseqüència immediata de la recepció del baptisme”. Un exemple, el dels primers cristians, que no podem oblidar.

Aquest compendi, per la seva claredat i concisió, no sols interessarà a historiadors i teòlegs, sinó també a tot el qui vulgui fer-se una idea de com varen ser els primers passos dels cristians en el camí de la història.

Manuel Mallol

  • 22 març 2010
  • Domingo Ramos-Lissón
  • Número 34

Comparteix aquesta entrada