Selecció d'entrades

image-52797d236d94435c900da296acba5262

Cultura postmoderna i educació cristiana

Qualsevol procés educatiu és inseparable de la situació cultural que l´educand viu. És per això que començarem per assenyalar, ni que sigui breument, algunes de les característiques de la cultura actual, que s´anomena globalment amb el terme…

  • 28 juny 2014
  • Diego Porras Lara
image-f316243985b0d995a26dec2bbce504d1

Trets d'una genuïna escola catòlica

Com ha de ser l'educació catòlica?El Concili Vaticà II va dedicar la Declaració Gravissimum Educationis (GE) de manera específica a l'educació, tot i que, resseguint altres documents, es poden trobar també indicacions importants sobre l'educació…

  • 12 març 2014
  • Diego Porras Lara