Revista > Número 44

Crisi econòmica i valors per sortir-ne

La crisi és, des de fa prou temps, un tema del qual es parla molt i que afecta tothom, i alguns la pateixen de manera considerable. És una crisi profunda, no solament econòmica com s´acostuma a dir, sinó també cultural i moral. En aquest número, hem volgut considera-la des de image-02d90438d1aa6ec6a42a3c51f02c6077diferents vessants. Parlem sobretot de la crisi econòmica, però tenint molt en compte la seva interrelació amb les altres dues crisis.

Hom es pregunta: com hem arribat a aquesta situació? Més o menys ho sabem: disbauxes en les despeses i un endeutament desmesurat, la bombolla immobiliària, mal govern... però las causes, en realitat, son complexes i s´hi poden trobar diversos factors concurrents. El professor d´economia Antoni Argandoña hi fa una aproximació. És el primer article del tema de portada d´aquest número dedicat a la crisi i a la necessitat de valors per sortir-ne, més enllà de mesures tècniques. El professor Alfred Pastor, un altre especialista en economia, també ben conegut, aprofundeix en les causes morals i en treu lliçons per aprendre de cara al futur. Reflexiona també sobre com sortir d´aquesta crisi.

Tot seguit, tenim un treball sobre la crisi econòmica des d´una perspectiva catòlica, signat per Gustavo Carriquiri, secretari de la Pontifícia Comissió per a la Amèrica Llatina. Recull bona part del discurs que va pronunciar al congrés celebrat el passat mes de novembre a la Universitat Abat Oliva sobre el tema «Crisi Econòmica i Crisi Social: una qüestió moral?», que ressenyem en una altra secció d´aquest número. Remedios Falaguera explica què estan fent les famílies davant la crisi actual. El tema de portada conclou presentant un conjunt de valors i actituds morals per sortir de la crisi.

Com estudi a fons, el professor Josep Ignasi Saranyana ens presenta la figura de sant Joan d´Àvila, recentment proclamat doctor de l´Església. En el cas de moral, s´analitza la polèmica sentència del Tribunal Constitucional espanyol sobre l´accés al matrimoni de parelles homosexuals.

D´altra banda, continuem els comentaris de documents del Concili Vaticà II, en el 50è aniversari de la seva inauguració. En aquest número, Joaquim González-Llanos comenta el decret Unitatis redintegratio sobre l´ecumenisme. El missatge per a la Jornada per la Pau del Papa Benet XVI és comentat per Manuel Mallol. Com sempre, el número conclou amb recensions i notes sobre una selecció de novetats bibliogràfiques.

Domènec Melé

Director de Temes d´Avui

  • 24 març 2013
  • Domènec Melé
  • Número 44

Comparteix aquesta entrada