Revista > Número 44

Rescatar la ética

Javier Arnal

Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Castellón

Castelló, 2012

233 pàg.

Durant anys, a moltes escoles i universitats s´ha deixat de banda la formació ètica, potser per la concepció errònia que és quelcom subjectiu, ornamental i sense repercussions socials. En menysprear-la o deformar-la en els diversos àmbits: familiar, educatiu, empresarial, financer, etc., creix una cobdícia desmesurada, amb image-70e22b267175047067d25f9c8549fcc5decisions inversores arrauxades i un consumisme exagerat, que es va estenent per totes les capes socials. Es va menysprear, i fins i tot es va ridiculitzar en algunes ocasions, qui defensava el treball ben fet, l´austeritat, l´esforç, el mèrit i la solidaritat. Abandonada l´estimació per l´ètica, va créixer l´afany de lucre, sense tenir en compte els danys que a curt o mitjà termini va generar, gestant una asfíxia creixent per no reconèixer que l´economia és reflex de la societat i no s´ha d´esqueixar de l´ètica. Diferents “bombolles” van anar apareixent, i així arribem a la crisi econòmica mundial de 2007 fins a l´actualitat.

Javier Arnal s´ocupa de tot això, i en aquest llibre recull 75 articles publicats en els últims 3 anys en diversos mitjans de comunicació. Estan agrupats en 5 capítols: dret a la vida, ensenyament, mitjans de comunicació, el catolicisme i la solidaritat, els quals sintetitzen el que l´autor pretén que sigui la seva aportació: a hores d´ara, tenim alguna cosa més que una crisi econòmica.

L´autor aporta les seves conviccions personals, estiguin o no de moda, però no es basen en el subjectivisme, sinó que estan fonamentades en principis tinguts per certs en tots els temps i que guien l´actuar del ser humà en tots els àmbits. És un llibre per a inconformistes, sense por a pensar lliurement i amb coratge per ser coherents.

Els articles transmeten optimisme realista, amb el convenciment que ètica s´emmudeix amb pretextos de realisme, modernitat o sentit pràctic. Fa notar que és a causa d´oblidar l´ètica que hem arribat a l´actual situació de crisi i que, per sortir-ne, caldrà rescatar l´ètica, renovant-la i actualitzant-la. Els “rescats” econòmics no han d´ocultar que el principal rescat és el rescat ètic: les retallades o el drama de l´atur no són suficients per construir una nova societat més justa, equitativa i transparent.

Félix Cardona

  • 14 abril 2013
  • Javier Arnal
  • Número 44

Comparteix aquesta entrada