Revista > Número 43

Història de l'Església (Època moderna i contemporània)

Joan Galtés i Pujol

Institut de Ciències Religioses de Barcelona

Barcelona, 2012

322 pàgs.

 

El volum recull els textos que l´autor ha preparat per a les seves classes en l´Institut de Ciències Religioses de Barcelona, annex a la Facultat de Teologia de Catalunya. Resulten de l´exposició oral i tenen un to viu i vivencial, que image-9a106716e2f7914fc9bfd443ad2ac287no ha de respondre sempre a un tractament sistemàtic i exhaustiu. Això fa que, conseqüència d´una comunicació directa entre el mestre i els oients, presentin un ordre particular i en moltes ocasions s´hagi hagut d´anar enrere i endavant en la cronologia, relativa a temes o persones de què ja s´ha parlat en algun aspecte, per tal de veure les coses des de punts de vista distints o en contextos diferents. D´aquesta manera, va quedant tot arrodonit i de manera potser més grata que si es fes el desenvolupament amb un ritme uniforme.

Això li permet a l´autor d´oferir perspectives que resulten del seu coneixement global de la matèria i seguir algunes de les grans línies que de vegades han travessat la història i han influït en punts diferents de la geografia i en sectors variats de la teologia o de la cultura i de la vida social. Aquest pot ser un dels principals valors del llibre: ajudar els lectors, especialment estudiants, a tenir un criteri sobre els grans temes, de vegades molt complexos, en els quals cal afermar els fonaments teològics i discernir els encerts i els errors dels actors de la història, sobretot quan toquen els grans personatges, sobretot les figures eclesiàstiques, i destriar allò que és principal i allò secundari, i copsar adequadament els dos aspectes que cal contemplar tostemps en l´Església, en el Poble de Déu: la seva realitat divina –la de Cos místic, amb el seu Cap, Crist–, i la seva dimensió humana: la de ser una institució, al costat de totes les altres, formada per homes que, si bé estan cridats a la salvació, o a la santedat, són pecadors, des del més alt fins al més baix, tenen els seus defectes i poden cometre, i cometen, errors. També aquestes pàgines ens confirmen en el convenciment que no necessàriament, com alguns poden pensar, qualsevol temps passat va ser millor, i ens duen a valorar positivament algunes de les realitats que hem tingut ocasió de conèixer en els nostres dies, i que un estudi i una pràctica dels documents del Concili Vaticà II, per no anar gaire més lluny, ens ha d´evitar de recaure en alguns dels passats errors, o en d´altres.

No es perd, en cap moment, la visió des d´una perspectiva àmplia i universal, però com és d´apreciar, es presta una atenció, que es pot considerar imprescindible, als contextos més pròxims: la història en la geografia catalana, en les terres ibèriques, en l´Europa més propera i l´Amèrica llatina.

Entre els grans temes desenvolupats al llibre podem esmentar les relacions entre l´Església i el poder civil, alguns dels esqueixaments en una Europa que era prevalentment catòlica, com els que van venir de la reforma protestant, el calvinisme, l´anglicanisme i les confessions sorgides en aquest últim. Pensem, també, en la influència de certes actituds espirituals que tocaven el dogma o la vida cristiana, com el jansenisme, o influències des de fora, com l´actuació de la maçoneria en certs moments. Hi són referits altres fets o fenòmens concrets, com diversos episodis que s´han produït dins l´Església i que mereixen ser mirats, com fa l´autor, amb objectivitat, i també mogut per la justícia, la veritat i la caritat, com la discutida supressió dels templers i també altres que han afectat la Companyia de Jesús, i una reivindicació de la figura de Pius XII, ben matisada, davant repetits atacs injustos.

Cal esperar que s´editi oportunament un primer volum amb la història de l´època antiga i la medieval, que conduirà el lector a conèixer i valorar les arrels en tota la seva profunditat. I com que les classes continuen i els esdeveniments se succeeixen o es reviuen, el professor d´història, en una feina engrescadora, en les classes amb generacions d´alumnes que sortosament es renoven, podrà anar avançant, en l´anàlisi i la valoració dels fets més recents relacionats amb totes les realitats eclesials, i en l´esforç que s´hagi fet, de manera especial per part dels últims pontífexs romans, com Pau VI, Joan Pau II i Benet XVI, per portar a compliment els ensenyaments i decisions del Vaticà II, de diverses maneres: amb la labor legislativa, amb la catequètica, els contactes pastorals i ecumènics, amb els viatges arreu del món, inclosa la presència dels pontífexs romans a l´ONU o la UNESCO, al Consell Ecumènic de les Esglésies o a significatives sinagogues o mesquites.

Les lliçons estan expressades amb claredat i amb un llenguatge acurat. Són com una bona il·lustració del llibre alguns escollits fragments de documents del Magisteri o d´autors d´una particular significació.

Encara que sabem que en alguna publicació complementària ja ofereix el professor als alumnes una bibliografia adequada per a cada tema, seria d´agrair que la incorporés també al llibre, en una nova edició per a utilitat d´altres lectors, que esperem que siguin nombrosos.

Ferran Blasi

  • 22 novembre 2012
  • Joan Galtés i Pujol
  • Número 43

Comparteix aquesta entrada