Revista > Número 43

Atraídos por Dios.

Manual de ejercicios espirituales ignacianos bajo la guía de San Agustín

Joaquim Meseguer

Bubok

Madrid, 2011

119 pàg.

Atraídos por Dios és el setè llibre que publica el Dr. Joaquim Meseguer, rector de la parròquia de sant Quirze i santa Julita al bisbat de Terrassa, i professor en diversos àmbits acadèmics.

image-615ced2d7d02903d54b94223b18ff07fÉs coneguda la seva afecció i vinculació amb el monestir de Santa Maria de Poblet. Allí, Mn. Joaquim Meseguer no solament hi sojorna per impartir classes al noviciat de la comunitat, sinó també per realitzar anualment els seus dies de recés espiritual. D´aquest segon tipus de sojorn, aquest llibre n´és un fruit –en format de guia d´exercicis espirituals– que ara ressenyem.

La seva estructura i contingut són anunciats d´antuvi en el títol mateix del llibre: l´autor, en quatre parts ben diferenciades, repassa les temàtiques pròpies dels clàssics exercicis ignacians distribuïts al llarg de quatre setmanes. Les etapes d´aquest recorregut són les que cal esperar de la inspiració ignasiana: des de contemplar la creació i considerar el destí escatològic més enllà del temps –emfasitzant la consideració i detestació del pecat– (primera setmana), passant per la meditació del misteri de l´encarnació i predicació del regne del Crist (segona setmana), la contemplació de la passió del Senyor (tercera setmana) fins a considerar la glorificació de Jesucrist i la nostra glorificació en Ell (quarta setmana).

Dit això, alhora cal assenyalar els trets peculiars (diríem, els «valors afegits») d´aquestes interessants pàgines. En primer lloc, la perspectiva agustiniana amb la qual el Dr. Meseguer farceix l´estructura suara breument descrita. Suggerents citacions de sant Agustí, com també idees importades d´aquest mateix Pare de l´Església, amaren l´exposició de l´autor de punts de vista i punyents comentaris típics de la genialitat del sant d´Hipona. En segon lloc, sigui gràcies al propi tarannà agustinià, sigui gràcies a la dilatada experiència pastoral de Mn. Joaquim Meseguer, hi trobem apel·lacions i crides molt directes –pràctiques i profundes– a la consciència del lector, que no pot restar indiferent després de la lectura pausada d´aquesta breu guia d´exercicis espirituals.

Antoni Carol

  • 22 novembre 2012
  • Joaquim Meseguer
  • Número 43

Comparteix aquesta entrada