Revista > Número 42

Any de la fe

 

image-d8623420244a59b7670379710ff86dfdAmb motiu dels 50 anys de l'inici del Concili Vaticà II, Benet XVI ha decidit convocar un Any de la fe. El sant Pare escriu en el Motu proprio Porta fidei, datat l´11 d´octubre de 2011, que aquest Any de la fe «començarà l´11 d´octubre de 2012, en el cinquantè aniversari de l´obertura del Concili Vaticà II, i acabarà a la solemnitat de Jesucrist, Rei de l´Univers, el 24 de novembre de 2013. En la data de l´11 d´octubre de 2012, se celebraran també els vint anys de la publicació del Catecisme de l´Església Catòlica, promulgat pel meu predecessor, el beat papa Joan Pau II, amb la intenció d´il·lustrar a tots els fidels la força i bellesa de la fe».

 

Amb aquesta finalitat, va encarregar a la Sagrada Congregació per a la Doctrina de la Fe un document que recollís una sèrie d´Instruccions per facilitar la posada en marxa d´aquesta iniciativa en l´Església universal, en cada diòcesi, parròquia, família religiosa, moviment i fidel cristià.

En aquest número de Temes d´Avui presentem el document pontifici de la mà del Dr. Josep M. Montiu; el professor Juan Alonso exposa les línies mestres de les Instruccions facilitades per la Santa Seu per facilitar la posada en marxa d´aquesta gran iniciativa. Iniciativa que ha tingut una acollida entusiasta. A Temes d´Avui ho hem pogut comprovar a través d´una breu enquesta que hem tramès als bisbes de les diòcesis catalanes.

Hem preguntat als bisbes com ha estat la recepció d´aquest proper Any de la fe i quines iniciatives estan posant en marxa a cada diòcesi per secundar-lo. Tot i que la feina mai falta, a sis mesos de l´inici de l´Any de la fe, podem afirmar, seguint les respostes dels nostres bisbes, que s´ha rebut com una oportunitat d´aprofundir en la formació de tot el poble de Déu i donar un autèntic salt de qualitat en la nova evangelització. El Catecisme de l´Església Catòlica apareix com a instrument privilegiat per aconseguir-ho.

En una entrevista exclusiva, un reconegut autor d´espiritualitat, el P. Jacques Phillippe, a partir de la seva experiència com a director d´ànimes i predicador d´exercicis espirituals, explica la importància de la oració com a mitjà per vigoritzar la fe.

Iniciem una sèrie d´articles per apropar als nostres lectors alguns aspectes centrals del Concili Vaticà II. En el primer, el Dr. Joan Antoni Mateo fa una clarivident reflexió sobre la reforma litúrgica, tan polèmicament rebuda i sovint mal aplicada. Què ha passat fins als nostres dies? No és un tema menor, Benet XVI ha convertit la litúrgia en una qüestió central del seu pontificat.

Oferim dos importants col·laboracions centrades en la família: el cardenal Antonelli, prefecte del Pontifici Consell per a la Família, escriu sobre el transcendental paper d´aquesta cèl·lula bàsica de la societat, si és i es viu en cristià, en la nova evangelització; el Dr. Joan Costa escriu sobre les dues claus per entendre la paternitat responsable: l´amor matrimonial i la dignitat humana. Sens dubte, una valuosa ajuda per als matrimonis i els orientadors familiars.

El Dr. Josep Vall reflexiona sobre si és raonable cercar un sentit al dolor. Un altre aspecte que enterboleix la vida social és la presència de la corrupció, que no és prerrogativa exclusiva de polítics o poderosos. Què podem fer per desactivar aquest perillós virus que amenaça d´estendre´s pels diferents estrats de la vida econòmica i social de tot tipus de societats? L´autor ofereix algunes dades i propostes per aconseguir-ho.

Aquest número es completa amb la ressenya d´algunes jornades i congressos d´especial interès que han tingut lloc a casa nostra o a l´estranger. I, com és habitual, la secció de llibres tracta amb detall algunes novetats de gran interès que sens dubte faran les delícies dels nostres lectors.

Domènec Melé

director de Temes d´Avui

  • 21 maig 2012
  • Domènec Melé
  • Número 42

Comparteix aquesta entrada