Revista > Número 42

¿Curas casados? 30 preguntas candentes sobre el celibato

Arturo Cattaneo (ed.)

Ed. Rialp

Madrid, 2011

191 pàg.

Arturo Cattaneo és professor de la Facultat de Dret Canònic Sant Pius X (Venècia) i de la Facultat de Teologia de Lugano (Suïssa) i sacerdot. En col·laboració amb altres col·legues seus de la Facultat de Teologia de Lugano, i altres image-0807830b09d3db48527aeecf177bf130acadèmics i pastors, entre els quals destaca el cardenal Mauro Piacenza, prefecte de la Congregació per al Clergat, dóna resposta a les objeccions més freqüents i crítiques sobre el celibat sacerdotal.

A més, al final del llibre es recullen extractes dels principals documents del Magisteri i una bibliografia que permet un major aprofundiment. Comença fent una mica d´història. Planteja l´objecció de si el celibat sacerdotal es va introduir o no en l´edat mitjana i contesta que el celibat pertany a la tradició de l´Església més antiga. Crist no es va casar ni va engendrar fills. Aquest és el gran exemple que ja els apòstols imitaven. Fins i tot, si estaven casats, deixaven la dona i els fills per seguir el Crist (cf. Mc 10, 28-30). En el cristianisme més antic, l´abstinència (també anomenada continència) jugava un paper més important del que habitualment s´admet.

En l´Església llatina, des del segle IX, són ordenats gairebé exclusivament candidats célibes (fora d´excepcions com ara la recepció a l´Esglèsia d´alguns preveres casats de la comunió anglicana), en canvi, a Orient, a partir del sínode bizantí de Trullo (691), es va permetre l´ús del matrimoni als clergues casats mentre no exercissin el servei de l´altar. Per al episcopat, en canvi, tant a Orient com a Occident, sempre s´ha requerit el celibat.

Què diu la teologia respecte del celibat? El principal text del Magisteri sobre el celibat és l´encíclica de Pau VI Sacerdotalis caelibatus, de 1967. S´hi tracten els diferents aspectes teològics del celibat: es desenvolupa la dimensió cristològica, que assimila i configura la persona cèlibe amb la caritat i el lliurament de Crist, la dimensió eclesiològica, que manifesta en aquesta oblació l´amor virginal de Crist a la Església, la dimensió escatològica: el celibat és signe particular dels béns celestials, la dimensió antropològica: exigeix a la persona la capacitat d´un amor autèntic –obert a la més alta i àmplia paternitat– i, finalment, la dimensió espiritual i ascètica, perquè només una autèntica vida espiritual ofereix una base sòlida per poder perseverar en aquesta decisió.

Quant a l´equilibri afectiu i sexual de la persona cèlibe, es rebutja el fet de considerar-lo antinatural. Antinatural seria la vida cèlibe si el fet d´estar sol es tornés una manera d´egoisme entotsolat. D´aquest perill, tampoc n´està immunitzat l´home casat. Les crisis existencials d´alguns sacerdots no es deuen al celibat, sinó a consentir que la vida espiritual decaigui en la rutina. El celibat fa que el sacerdot sigui lliure per a relacions intenses de direcció espiritual, podent dedicar més –tant des del punt de vista del temps com existencial– a la direcció espiritual respecte al que podria fer si estigués casat.

També es rebutja que afavoreixi l´homosexualitat ni que fomenti els abusos sexuals a menors. Es donen, entre d´altres coses, estadístiques concretes per rebutjar com a insostenible aquesta relació.

Segueix l´exposició tractant altres punts d´interès, per exemple, com proposar la bellesa i el valor del celibat als joves d´avui, es parla de diversos aspectes relacionats amb la vida dels sacerdots cèlibes. I tracta també el com presentar-lo a cultures no occidentals. En alguns llocs com a l´Índia, no hi ha gaires entrebancs, perquè es té en gran estima les persones cèlibes. Pel que fa a l´Àfrica, diu Benedict Ejeh, sacerdot nigerià: «la preponderància entre els pobles africans de certa mentalitat desfavorable al celibat no tanca la possibilitat de reconèixer i acollir el seu valor en una època diferent, en circumstàncies diferents. La qüestió que en realitat hem de plantejar és antiga i de sabor colonial: si l´africà és substancialment home de la mateixa manera que un americà, un asiàtic o un europeu. Si ho és, serà també capaç de viure els mateixos valors humans i espirituals, com el celibat».

A continuació, el cardenal Piacenza comenta els ensenyaments pontificis sobre el celibat, de Pius XI a Benet XVI. Com s´ha comentat, el llibre es tanca amb una selecció d´altres textos del Magisteri sobre el celibat sacerdotal.

És un llibre de molt interès per a sacerdots, formadors de seminaris i seminaristes, i per a tots aquells que vulguin tenir uns fonaments sòlids sobre aquesta qüestió candent en la vida de l´Església.

Joaquim González-Llanos

  • 15 juny 2012
  • Arturo Cattaneo
  • Número 42

Comparteix aquesta entrada