Revista > Número 41

Ideologia de gènere

En el Principi, Déu va crear l´ésser humà en la dualitat home-dona, com testifica el Gènesi: «A imatge de Déu els va crear, home i dona els va crear.» (Gn 1, 27) Això implica igualtat en dignitat humana, però també una diferenciació image-d8a971d09c8807eb708e18ae092b8004radical que va més enllà de les òbvies diferències anatòmiques i fisiològiques. Durant segles, s´han reconegut les diferències psicològiques profundes que alhora són complementàries i necessàries en la criança i educació dels fills. Són diferències manifestades en actituds, maneres de comportar-se i de valorar-se a si mateix. És una cosa recognoscible pel sentit comú. No obstant això, en les últimes dècades s´ha estès una ideologia que pretén destruir l´estructura bipolar de l´ésser humà, atribuint-ho tot a situacions culturals. És l´anomenada «ideologia de gènere».La cultura ha atribuït funcions a la dona i a l´home que, si bé no són totalment arbitràries, són revisables. Però la ideologia de gènere va més enllà. Pretén eliminar tota diferència entre home i dona argumentant que tota diferència entre sexes, que dóna lloc a la manera de ser masculina i femenina, és resultat de la cultura imperant i, en darrer terme, de les estructures socials de la societat.

Els problemes que planteja la ideologia de gènere han traspassat el debat intel·lectual i han entrat en l´àmbit social, amb poderosos activistes que la promouen, així com també en l´àmbit polític i fins i tot l´educatiu.

Aquest número de Temes d´Avui aborda la ideologia de gènere com a tema de portada. El professor José Javier Sánchez Aranda situa els orígens d´aquesta ideologia en el seu context, precisa la terminologia i assenyala les seves connexions amb el moviment d´alliberament feminista. Entrevistem Marguerite Peeters, periodista nord-americana, directora de Dialogue dynamics i recentment nomenada consultora del Pontifici Consell per a la Cultura de la Santa Seu; en aquesta conversa, explica les bases ideològiques d´aquesta ideologia i com cerca plasmar-se en les legislacions nacionals, acció a la qual no són alienes algunes agències de l´ONU i altres organismes supranacionals.

El matrimoni italià format pels professors universitaris Giulia Paola di Nicola i Attilio Danese fan una suggerent presentació de l´antropologia cristiana sobre masculinitat i feminitat. El doctor Joaquim Muñoz fa unes reflexions des de la seva experiència clínica com a psiquiatre i des d´aquest punt de vista mostra les fal·làcies que hi ha darrere d´una visió no respectuosa vers la persona humana, com és el cas de la ideologia de gènere.

La connexió dels teòrics del gènere amb el moviment feminista, la coneixem a través d´una entrevista amb Christina Hoff Sommers, feminista nord-americana, experta en ètica i acadèmica de l´American Enterprise Institute. La professora Sommers entén que el feminisme occidental s´ha radicalitzat defensant uns postulats basats en la confrontació, ella defensa una visió inclusiva. Amb ella parlem de la progressiva feminització d´alguns àmbits, com l´educació, i dels reptes que això planteja.

La reivindicació del matrimoni per a homosexuals ha provocat diverses reaccions legislatives a tot el món a favor i en contra, el catedràtic Rafael Navarro-Valls ho explica. Des d´una altra perspectiva, José Luis Requero, magistrat de l´Audiència Nacional, fa un magnífic estudi sobre la presència de la ideologia de gènere en algunes importants lleis del nostre país i en el mateix Estatut de Catalunya. Finalment, la professora Maria Calvo revela algunes conseqüències negatives d´aquesta ideologia en l´educació, especialment en la relació pare-fill, basades en nombrosos estudis.

La cloenda de l´Any Maragall és una magnífica ocasió per acostar-nos a Joan Maragall. Ho fem amb un assaig del professor Josep-Ignasi Saranyana, que presenta les conviccions cristianes de l´autor i com es va acostar a les arrels cristianes de Catalunya, i amb un altre article del filòleg català Josep Pelfort, que realça l´obra poètica de Maragall.

Completen aquest número iniciatives com la participació catalana i l´acollida de milers de joves de tot el món amb ocasió de la passada JMJ, la posada en marxa del nou portal de notícies de la Santa Seu: news.va, explicat pels seus promotors, a qui entrevista Salvador Argonés, les reflexions del professor Juan Ramón Medina al voltant dels fonaments de l´estat liberal de dret que Benet XVI va fer davant el Bundestag alemany en el seu recent viatge, una interessant panoràmica del catolicisme a la Xina a càrrec del Dr. Josep Vall. També ressenyem diverses Jornades i Congressos d´interès i una bona selecció de llibres editats recentment.

Domènec Melé

Director de Temes d´Avui

  • 03 febrer 2012
  • Domènec Melé
  • Número 41

Comparteix aquesta entrada