Revista > Número 41

Negocios y moral: El dilema del camello y la aguja

Gregorio Guitián

 

Eunsa, Colección Persona y Cultura

Pamplona, 2011

150 pàg.

 

Quina contribució pot fer el cristianisme a la teoria i la pràctica de l´economia? Quines indicacions divines tenim sobre l´activitat econòmica, l´ús dels béns materials per viure i la creació de riquesa associada amb la feina?

image-a1ba1880a0a6e82acefc4bca38b4b5d7Gregorio Guitián, prestigiós professor de doctrina social de l´Església i moral econòmica s´enfronta a aquestes difícils qüestions d´una manera directa i de vegades fins i tot provocativa en un llibre breu i de fàcil lectura.

Negocios y moral: El dilema del camello y la agujaaborda aquests problemes a través de diferents perspectives, que es complementen. En els dos primers capítols, l´autor discuteix breument els fonaments i el paper de l´ètica en l´economia. El tercer capítol presenta el que probablement és la clau de tot el llibre, ja que hi examina l´activitat econòmica a través de la teologia cristiana. El lector tindrà ocasió d´explorar aspectes crítics com la llibertat humana, el pecat original i el sentit de la riquesa en el Nou Testament. Als últims quatre capítols, s´hi discuteixen principis de la doctrina social de l´Església de gran importància pràctica i algunes qüestions complexes, com l´ètica en el món de les finances i la contribució de les empreses a la societat civil.

L´argument del professor Guitián és clar: el problema no és l´economia per se sinó com l´entenem. Així, conceptes com eficiència i productivitat, sovint atacats per activistes i intel·lectuals radicals, són únicament principis que poden ajudar-nos a entendre parcialment el procés econòmic.

En paraules de l´autor, el problema és entendre que «parlar d´economia vol dir parlar del comportament de persones reals.» Només després d´assumir la centralitat de la persona en la discussió econòmica, és possible comprendre el paper central de la moralitat i el valor de les indicacions ofertes per la teologia, i en particular per la doctrina social de l´Església. Honradament, aquest sembla l´únic camí per transformar les formulacions matemàtiques de l´economia, cada vegada més complexes, en una cosa que sigui realment útil per al desenvolupament de la humanitat.

Antonino Vaccaro

  • 28 febrer 2012
  • Gregorio Guitián
  • Número 41

Comparteix aquesta entrada