Revista > Número 40

Beat Joan Pau II

El dia primer de maig de 2011, passarà a la història com el dia en què Joan Pau II fou beatificat pel seu immediat image-a25750fcd934a508161f8fe315a49552successor, el papa Benet XVI. Sis anys després del seu trànsit a la Casa del Pare.

Ha estat, sens dubte, la beatificació més multitudinària que es recorda. Van ser unes jornades inoblidables, com escriu el Dr. Joaquín González Llanos, membre del Consell de Redacció de Temes d´Avui, que hi va ser, acompanyat per una trentena de joves catalans. Amb la seva crònica de la beatificació, encetem el tema de portada d´aquest número dedicat al beat Joan Pau II. S´ha escrit molt sobre aquest gran Papa, però pensem que fins i tot queda molt per dir, i alguna cosa tractarem d´afegir-hi en aquest número.

El beat Joan Pau II ens ha deixat un bon nombre de documents valuosos, la influència dels quals està destinada a perdurar. Però potser el que més impressiona del nou beat és la seva profunda vida espiritual, la seva valentia, l´enteresa amb què va portar el patiment i el seu afany evangelitzador. Remedios Falaguera i Isidor Ramos recullen comentaris d´algunes persones que van conviure de prop amb el nou beat i han deixat els seus testimonis de per què Joan Pau II va ser sant. «Joan Pau II és beat per la seva fe, forta i generosa, apostòlica,» va afirmar l´actual Romà Pontífex en l´homilia de beatificació. Una homilia de gran rellevància i contingut que ens comenta en els seus punts centrals el professor Pablo Blanco, expert en Benet XVI.

Joan Pau II va ser un sant pare viatger, amb sentit de missió. Va realitzar 104 visites pastorals fora d´Itàlia, cinc d´elles a Espanya; en la primera –el 1982– va visitar Barcelona i Montserrat. El cardenal-arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, en aquell moment vicari general de la ciutat comtal amb el cardenal Jubany, recorda aquella visita i destaca alguns ensenyaments del Papa que avui continuen vigents. L´exemple de coherència, valentia i exigència va atreure, per la seva sinceritat, molts joves a l´Església. Iniciatives sorprenents com les Jornades Mundials de la Joventut van trencar esquemes i el missatge de Crist va arribar per noves vies a milions de joves; Mons. Miquel Delgado, un sacerdot català recentment nomenat sotssecretari de la Sagrada Congregació per als Laics, escriu sobre el llegat de Joan Pau II als joves. 

Des del primer moment del seu pontificat, va encoratjar-nos a no tenir por i a obrir les portes a Crist proposant amb força la conversió i la santedat, sense quedar-se amb un cristianisme de mínims, afirmant la centralitat de Crist. Un tema important de la seva predicació, del qual s´ocupa el professor Ramiro Pellitero, és el paper fonamental dels laics en l´Església i en la necessitat d´una nova evangelització.

No es va cansar de desenvolupar el Concili Vaticà II. El professor Josep Ignasi Saranyana, en una magistral síntesi, ens col·loca Joan Pau II en la història de l´Església i assenyala les seves aportacions decisives: la recepció i progressiva aplicació del Concili Vaticà II i la preparació de l´Església per al canvi de segle.

Antic professor d´ètica, el beat Joan Pau II va escriure tres encícliques socials, a banda de nombroses intervencions en audiències i trobades. Antoni Babra, professor de Moral Social a la Facultat de Teologia de Catalunya i director del Seminari de Doctrina i Acció Social de l´Església (SEDASE), fa una síntesi dels aspectes més destacats de l´aportació de Joan Pau II a la moral social.

Abans de ser elegit papa, Joan Pau II va publicar poesies, teatre, assajos eticofilosòfics i dos llibres: Amor i responsabilitat i Persona i Acció que posen en relleu la seva vàlua intel·lectual. A això cal afegir dos llibres escrits durant el seu pontificat: Creuant el llindar de l´esperança i Do i misteri. Va ser un filòsof profund, i preocupat per actualitzar una correcta antropologia. L´aportació filosòfica de Joan Pau II, ens la descobreix el professor Juan Manuel Burgos, expert en filosofia personalista i bon coneixedor del pensament filosòfic de Karol Wojtyla. 

En aquest número, el lector hi podrà trobar també la iniciativa dels Kerigma Awards, en la que universitaris de tot el món han portat al llenguatge audiovisual els ensenyaments de Benet XVI. En la secció Actualitat es ressenya l´interès de l´Església pels nous mitjans de comunicació: una trobada a Roma amb 150 blogers per aprofundir en aquests nous canals de comunicació. Dos experts en cinema, el professor Josep M. Caparrós i el Dr. Ferran Blasi, fan un repàs a cinc pel·lícules que escenifiquen l´auge del cine religiós. 

En la secció Documents, Mn. Joan A. Mateo comenta el document dels bisbes catalans Al servei del nostre poble, escrit amb motiu dels 25 anys d´una notable pastoral: Arrels cristianes de Catalunya. La secció Jornades i Congressos destaca una Jornada sobre Joan Pau II realitzada en la Facultat de Teologia de Catalunya i ofereix una àmplia ressenya de les moltes iniciatives acadèmiques que la Fundació Balmesiana ha promogut amb ocasió de l´Any Balmesià. Conclou el número l'acostumada secció de Llibres amb recensions i notes de treballs de recent publicació.

Doménech Melé

Director de Temes d´Avui

 

  • 22 agost 2011
  • Domènec Melé
  • Número 40

Comparteix aquesta entrada