Revista > Número 40

Antropología breve

Juan Manuel Burgos

Ediciones Palabra

Madrid 2010

158 pàg.

 

Què significa ser lliure? Què succeeix en morir? Què són els sentiments? Són preguntes que tot home i tota dona es fa i que avui, no obstant això, tendeixen a ser emmudides o no contestades. Aquest llibre vol facilitar la tasca d´aprofundir, image-539cc7278fddf9a4ca06405c7a854163amb senzillesa però d´una manera suficient, en aquestes qüestions: persona, llibertat, coneixement, corporalitat, relacions interpersonals, mort i destí, etc.

L´autor és expert en antropologia i president de l´Associació Espanyola de Personalisme, a més de professor a l´Universitat de CEU-San Pablo. Aquesta obra exposa els principals temes antropològics des d´una perspectiva personalista. Com és sabut, aquest corrent filosòfic neix a França i després s´estén a altres països europeus; importants representants són Maritain, Wojtyla, Guardini, von Hildebrand, Mounier, Marías, Marcel, etc. La majoria són presents a les pàgines d´aquest treball i, al final, apareixen citats, al costat d´altres autors clàssics, a la bibliografia recomanada.

En tractar les diverses qüestions, el professor Burgos, inspirant-se en aquesta manera de fer filosofia, procura descriure més que definir; d´aquesta manera, sembla respectar-se millor el misteri de la realitat. Així succeeix, per exemple, amb la definició clàssica de persona de Boeci, que quedarà ampliada mitjançant un conjunt que notes fenomenològiques: substancialitat-subsistència; intimitat-subjectivitat; ésser corporal, espacial, temporal; obertura i definició; home i dona. L´exposició se centra en la realitat misteriosa de la persona, a qui s´accedeix per successives aproximacions fenomenològiques. Tracta també d´una manera suggeridora aspectes menys estudiats pels autors clàssics, com el cos, l´afectivitat (el cor), les relacions interpersonals, etc.

Fa set anys l´autor va escriure un detallat manual Antropologia: una guia per a l´existència. Aquesta obra ha tingut una esplèndida acollida i es troba en la quarta edició. No obstant això, es tracta d´un text massa ampli i tècnic per a les persones que només desitgen introduir-se d´una manera breu i senzilla en les principals qüestions antropològiques. L'obra que ressenyem, més reduïda, simplificada i descarregada de l´aparat crític i la bibliografia, s´adreça a aquests lectors. Crec que acompleix molt bé la seva comesa: traçar les línies mestres d´una antropologia personalista. 

Ricardo Isla Bellvís

  • 13 setembre 2011
  • Juan Manuel Burgos
  • Número 40

Comparteix aquesta entrada