Revista > Número 40

Per vostra Mercè

Meditacions marianes

Joan Galtés i Pujol

Editorial Claret

Barcelona 2011

94 pàg.

 

S´han conjuminat diverses circumstàncies que han facilitat que s´hagi escrit, i publicat, aquest llibre: la competència de l´autor com a professor d´història eclesiàstica a la Facultat de Teologia de Catalunya; el seu bon gust per a seleccionar image-684e6086bd021f6bf3b783bac76e416eil·lustracions adients, en especial de l´art gòtic català; la seva condició de Vicari episcopal, amador de la Mare de Déu, que en diverses ocasions ha estat convidat a la Basílica de la Mercè a predicar sobre temes marians, amb l´estímul sobretot de l´actual rector del Santuari, Mn. Jordi Farré, que n´escriu el Pòrtic, i el suport de la Germandat de la Mare de Déu de la Mercè.

En un to afectiu, amb estima per la Paraula de Déu i erudició històrica, i amb una evident cura de la forma, l´autor sap portar a col·lació els textos més expressius de l´Escriptura sobre la Verge Maria, repassant-ne el contingut teològic i relacionant entre ells els comentaris a les gràcies i els privilegis de la Mare de Déu, per a aliment de la pietat i de la confiança dels qui recorren a Nostra Senyora de la Mercè, i amb oportunes referències a temes tractats pel Concili o pels Pontífexs contemporanis i als problemes actuals.

Se subratlla així el sentit d´aquesta advocació tan suggeridora que figura al títol del llibre: Per vostra Mercè, i que fa pensar en les gràcies i dons que vénen a través d´ella, cosa que també ajuda a expressar la bellíssima imatge que es lliga al nom de l´escultor Pere Boades i el rostre de la qual fa especialment atractiva la portada del llibre.

L´advocació de la Redemptora de captius porta a la reconeixença de la Redempció operada per Crist, a la qual s´apliquen en l´Escriptura noms del llenguatge del comerç i de la compravenda, com els que fan pensar en el rescat, en el fet de tornar a comprar, i que tan bé lliguen amb les funcions dels homes i les dones d´aquest orde de la Mercè, que han de cercar recursos i emprar-los per a comprar la llibertat dels qui l´havien perduda, i defensar la fe. És una feina i un llenguatge molt coherent, com bé s´ha observat, amb les qualitats i l´experiència de la gent de la Ciutat on han sorgit. No cal dir que en aquesta publicació trobem ben repartides, al llarg de l´obra, les dades essencials sobre la fundació de l´orde, a propòsit de sant Pere Nolasc i el context en què s´esmenta el bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou, i el Rei Jaume I.

Com m´agradaria que aquest llibre, de còmodes dimensions, de fàcil lectura i grat a la vista, pogués servir també com a bon record d´una visita a Barcelona i a la Mercè.

Ferran Blasi i Birbe

  • 13 setembre 2011
  • Joan Galtés i Pujol
  • Número 40

Comparteix aquesta entrada