Revista > Número 40

Bicentenari de Jaume Balmes

Un gran esdeveniment: L´Any Balmesià

El curs 2010-2011 ha representat un gran esdeveniment per a la cultura cristiana, ja que s´ha celebrat el bicentenari del naixement de Jaume Balmes Urpià, il·lustre sacerdot catòlic, apologeta i filòsof, nascut a Vic el 28 d´agost de 1810 a Vic. A la Fundació Balmesiana, amb ocasió d´aquest bicentenari, s´han organitzat diversos actes commemoratius.

La Balmesiana és una institució de referència que manté viu el llegat de Balmes. El fundador de la Biblioteca Balmesiana, el savi pare jesuïta Ignasi Casanovas (+1936), en el conjunt de les institucions creades per sacerdots image-bafb827923e7fd0121316f75208eb659diocesans amb el nom de Foment de Pietat Catalana, és considerat el gran biògraf de Balmes, l´editor de les seves Obres Completes i un dels grans coneixedors del seu pensament. Aquesta institució ha comptat també amb balmesians tan il·lustres com els catedràtics Dr. P. Juan Roig Gironella, S J.; Dr. Francisco Canals Vidal; Dr. Eudaldo Forment Giralt... La solidesa d´aquests experts i la seva activitat en aquesta institució, han permès aconseguir una comprensió profunda del gran autor. La Balmesiana representa, certa continuïtat del magisteri balmesià, realitzat principalment per destacats membres de l´escola tomista de Barcelona. Aconseguint, així, resituar la gran importància i actualitat de Balmes.

La Balmesiana, durant el curs 2010–2011, ha organitzat un Any Balmesià. Se n´ha reeditat una obra immortal: El Criteri, i s´han impartit diverses conferències. Tot seguit, ressenyem, de manera concisa el més destacat d´aquest any commemoratiu.

El 19 d´octubre de 2010, es va impartir la lliçó inaugural del curs acadèmic de l´Institut Sant Tomàs d´Aquino (IST), de la Balmesiana: «La prudència política en l´anàlisi balmesià de la tolerància», pel Dr. Miguel Ángel Belmonte, professor de la Universitat Abat Oliba–CEU (UAO). Distingint lúcidament i brillantment entre la tolerància balmesiana i una intolerància anticlerical disfressada de tolerància. Tema molt actual.

El 15 de desembre de 2010, va tenir lloc la Jornada acadèmica «Balmes, filòsof». El moderador va ser el Dr. Enrique Martínez, vicerector d´Investigació de la UAO i Director de l´IST. Les conferències van ser: «Alguns traços de la filosofia moral de Jaume Balmes», pel professor Felipe Widow Lira, de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, que va subratllar l´interès de l´ètica balmesiana, tractant el fonament de l´ètica; «Veritat i certesa en Balmes», per la Dra. Misericòrdia Anglès, de la Universitat de Barcelona, experta en l´epistemologia balmesiana, a la qual va consagrar la seva tesi doctoral; «La lògica de Balmes», pel Dr. Mn. J M. Montiu de Nuix, subratllant la manera de pensar de Balmes, especialment reflectida en El Criteri.

El 28 de gener de 2011, amb ocasió de la festivitat de sant Tomàs d´Aquino, organitzat per l´IST i per la Societat Internacional Tomàs d´Aquino (SÍTIA), es va impartir una important conferència: «La filosofia del sentit comú: de St. Tomàs d´Aquino a Jaume Balmes», de Mons. Antonio Livi, de la Pontifícia Universitat Lateranense (Roma) i de la Pontifícia Acadèmia Romana de sant Tomàs.

El 24 de febrer de 2011, va tenir lloc la Jornada acadèmica «Homenatge a Jaume Balmes, en el bicentenari del seu naixement», organitzada en col·laboració amb la Facultat de Filosofia de Catalunya, de la Universitat Ramon Llull. El moderador va ser el Dr. Mn. Joan Martínez Porcell, degà de l´esmentada Facultat. Les conferències van ser: «Actualitat de Balmes», pel P. Vicenç Igual O P., professor de la Facultat, que va destacar la importància i actualitat de Balmes, per image-2b93fc715a49dc846da4a0b96caf461esobre dels vaivens de les modes de pensament; «Balmes, metafísic», pel P. Juan José Gallego O P., catedràtic emèrit de la Facultat de Teologia Sant Vicenç Ferrer, de València, i president de la SÍTIA); «Balmes, educador», pel Dr. Conrado Vilanou, catedràtic de Pedagogia de la Universitat de Barcelona (UB), que va assenyalar l´extraordinària importància pedagògica de Balmes. El Criteri resulta un manual extraordinàriament útil per conduir l´intel·lecte de manera assenyada, i encaminar-lo a l´excel·lència; «Balmes, polític», pel Dr. Miguel Ángel Belmonte, professor de l´IST; «Balmes, apologeta», pel Dr. Javier Barraycoa, de la UAO, el qual va assenyalar la important contribució de Balmes a l´apologètica, o defensa de la veritat catòlica, aspecte que resulta ser un dels més rellevants del seu pensament.

El 24 de març de 2011, va tenir lloc la conferència «El coneixement de l´ànima en la metafísica de Francisco Canals. Aportacions balmesianes per a la superació del criticisme kantià», pel professor Antonio Amat, de la Universitat dels Andes (Xile).

L´11 de maig de 2011, va tenir lloc la jornada «Balmes i el seu segle», organitzada en col·laboració amb la Universitat Abat Oliva–CEU. Hi van intervenir: Dr. Giovanni Turco, Universitat d´Udine, el Dr. Javier Barraycoa, UAO i el Dr. Miguel Ángel Belmonte, IST.

Any Balmesià es clausurà el dia 21 de juny de 2011 amb la conferència «L´actualitat de Balmes. Cloenda de l´Any Balmesià», a càrrec del Dr. José María Alsina, rector emèrit de la UAO, un dels grans filòsofs catalans actuals.

Aquestes han estat les conferències que, d´una manera especial, s´han ressenyat sota el significatiu títol Any Balmesià, encara que no han estat les úniques allí organitzades.

Complementant la informació anterior, cal assenyalar que els Instituts de la Fundació Balmesiana editen la prestigiosa revista científica Esperit, dirigida pel Dr. Enrique Martínez i que compta en el seu Consell Científic Assessor amb filòsofs de la talla d´Abelardo Llobató O. P. (el qual ha estat president de la SÍTIA i president de l´Acadèmia Pontifícia Romana de sant Tomàs d´Aquino).

Finalment, com una prolongació d´aques Any, el 5 de juliol de 2011, organitzat per l´IST i per la UNED de Cervera, tindrà lloc un altre acte acadèmic sobre Balmes. El moderador serà el Dr. Enrique Martínez, de l´Acadèmia Pontifícia Romana de St. Tomás i anterior secretari general de la SÍTIA. En aquest acte s´abordaran qüestions com: «Balmes apologeta: la seva filosofia de la història», pel Dr. J. Barraycoa, UAO; «Coneixement i acció en Jaime Balmes», pel Dr. M. Belmonte, UAO-IST i «La lògica de Balmes», pel Dr. Mn. J M. Montiu.

Notem també que, atès que resultaria molt prolix referir totes les commemoracions del bicentenari, ens hem limitat a ressenyar-ne una que és un referent, la de la Balmesiana (Barcelona). No obstant això, cal esmentar que, a més a més, com és natural, s´ha recordat especialment la figura de Balmes en publicacions diocesanes de Solsona, Vic, i la Seu d´Urgell, entre d´altres lloc.

Mn. Josep Maria Montiu de Nuix

Doctor en Filosofia i matemàtic

  • 13 setembre 2011
  • Josep Maria Montiu de Nuix
  • Número 40

Comparteix aquesta entrada