Revista > Número 39

El repte de la nova evangelització

«L´Església té el deure d´anunciar sempre i a tot arreu l´Evangeli de Jesucrist.» Amb aquestes paraules s´inicia el document pontifici Ubicumque et Semper1,amb què el Papa Benet XVI instituïa el Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització el 21 de setembre de 2010. D´aquesta manera es donava rang institucional a la image-632a53acced9f575f5b112aff7de8ee5preocupació de l´Església, manifestada ja pel Papa Joan Pau II i també per l´actual, de fer present Crist en el món contemporani amb un renovat impuls missioner capaç de promoure una nova evangelització, especialment a les Esglésies d´antiga fundació, on hi ha molts cristians que necessiten redescobrir l´Evangeli de Jesucrist.

Aquest impuls missioner afecta tothom, ja que tots participem de la missió de l´Església. En últim terme, el seu èxit dependrà de l´oració, la santedat personal i el compromís apostòlic de molts. És oportú recordar aquí unes paraules clau de Joan Pau II, referint-se a la recristianització d´Europa: «En els nostres dies, com en totes les èpoques, a l´Església es necessiten heralds de l´Evangeli experts en humanitat, que coneguin a fons el cor de l´home d´avui, participin dels seus goigs i esperances, de les seves angoixes i tristeses, i al mateix temps siguin contemplatius, enamorats de Déu. Per a això es necessiten nous sants». I afegia: «Els grans evangelitzadors d´Europa han estat els sants. Hem de suplicar el Senyor que augmenti l´esperit de santedat a l´Església i ens enviï nous sants per evangelitzar al món d´avui».2

La necessitat de l´acció dels cristians en el seu apostolat personal, en la seva feina al si de les famílies, de les escoles, les parròquies, i de les xarxes socials, no exclou l´existència d´institucions que el reforcin, com aquesta iniciativa pontifícia.

Les tasques assignades al Consell Pontifici per a la Promoció de la Nova Evangelització per la Ubicumque et semper (art. 3) són molt significatives. Inclouen la difusió i sosteniment d´iniciatives d´evangelització, i la promoció d´altres de noves; estudiar i afavorir l´ús de les formes modernes de comunicació, com a instruments per a la nova evangelització; i la promoció de l´ús del Catecisme de l´Església catòlica com a formulació essencial i completa del contingut de la fe per als homes del nostre temps. Tot això sense oblidar la necessitat d´aprofundir en el significat teològic i pastoral de la nova evangelització, junt amb l´estudi, la difusió i la posada en pràctica del Magisteri pontifici relatiu a les temàtiques relacionades amb la nova evangelització.

El Tema de Portada d´aquest número de Temes d´Avui ha volgut abordar diversos aspectes d´aquesta nova image-917230dd383651613b76736e02f32658evangelització. Obre el número una entrevista exclusiva amb Mons. Rino Fisichella, responsable del nou dicasteri; Mons. Javier Salinas, bisbe de Tortosa i president de la Subcomissió de Catequesi de la Conferència Episcopal Espanyola, aborda l´ús del Catecisme com a instrument privilegiat en la nova evangelització; el Dr. Lluís Clavell, en un suggeridor article, tracta sobre com millorar la qualitat de la predicació, aspecte fonamental, ja que a Crist se´l coneix per la predicació d´altres; el Dr. Josep M. Montiu se centra en les dificultats que el món occidental presenta avui a aquest repte evangelitzador i apunta algunes claus per superar-les. Tres àmbits especialment significatius per a la nova evangelització: família, parròquia i classe de religió, els tracten de forma pràctica tres persones amb gran experiència en aquests àmbits: respectivament, el Dr. Joan Costa, el Dr. Homer Val i el Dr. Norbert Miracle. Completa aquest tema de portada una panoràmica del que poden fer els fidels laics, cridats a ser la llum del món, escrita per Remedios Falaguera. Antonio González, director de Revaloria.org parla d´una Iniciativa a les xarxes socials que potencia amb èxit la presència cristiana a través d´Internet. Sis milions d´entrades al mes ho demostren.

Natalia López Moratalla, en la secció «Estudi», tracta, amb altura científica i gran capacitat comunicadora, les diferències del cervell masculí i el cervell femení i les implicacions que aquest fet té per explicar com homes i dones perceben la realitat de maneres distintes i tenen distintes maneres de viure. Glòria Heras ens acosta a les línies de força de l´exhortació apostòlica Verbum Domini centrada en la Paraula de Déu en la vida i la missió de l´Església. Completen aquest número distints temes d´Actualitat, així com les seccions «Jornades i Congressos» i «Llibres».

Una nota final. A partir d´aquest any 2011, la periodicitat de Temes d´Avui passa a ser quadrimestral. Es mantenen els tres números ordinaris anuals, mentre que s´elimina el monogràfic que últimament es dedicava a publicar les conferències de les Jornades Pastorals de Castelldaura. Els textos d´aquestes Jornades es publicaran en www.temesdavui.org. Per altra banda, hem millorat la qualitat de la impressió, hem incorporat el color i mantenim el preu de subscripció anual, que no ha canviat els últims tres anys. Confiem que els lectors comprenguin aquesta decisió, que esperem ajudi a afrontar la present crisi econòmica, alhora que donarà més homogeneïtat a la revista.

Domènec Melé

Director de Temes d´Avui

 


1 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque-et-semper_sp.html

 

2 JOAN PAU II, Discurs al Simposi del Consell de la Conferència Episcopal d'Europa, 11-X-1985.

  • 24 maig 2011
  • Domènec Melé
  • Número 39

Comparteix aquesta entrada