Revista > Número 38

Cuestiones básicas sobre bioética

Antonio Pardo

Ediciones Rialp

Madrid 2010

182 pàg.

 

Amb aquest títol, ha vist la llum recentment un nou volum de la col·lecció «Biblioteca de l´Institut de Ciències per a la Família» de la Universitat de Navarra. El professor Antonio Pardo, doctor en medicina i filosofia, publica aquest image-4abb206437d1373fa268a9f150a98cf0Manual, adreçat a un públic ampli, on exposa amb gran claredat la gènesi dels plantejaments que avui podríem dir constitueixen el nucli dels debats que apareixen sota l´ampli paraigua denominat bioètica.

Com explica l´autor, actualment se sol emprar el terme bioètica per referir-se a la deontologia professional i a l´ètica mèdica. Aparentment, amb aquest nou terme s´amplia l´abast d´aquestes maneres clàssiques d´enfocar l´ètica del metge, perquè, entre altres qüestions, s´hi inclourien reflexions sobre les noves tecnologies sanitàries. Malgrat això, no es tracta tan sols d´un canvi de terminologia o de matèria estudiada, sinó moltes vegades també d´una nova manera d´enfocar el discurs ètic, incompatible amb el que podríem qualificar de plantejament clàssic.

És freqüent que les consideracions del nou enfocament ètic de les ciències relacionades amb la salut es barregin amb les de la deontologia professional de tall hipocràtic, enriquides per l´aportació cristiana; en aquest llibre s´intenta justificar per què aquesta barreja resulta inviable, així com aclarir el canvi de paradigma.

Després del plantejament general –que constitueix la primera part del llibre– exposa les seves conseqüències a l´hora d´enfocar qüestions clíniques, que són especialment clares quan es tracta del respecte a la vida humana i de les intervencions tècniques sobre la sexualitat humana.

Em sembla un treball excel·lent per als interessats en temes de bioètica, que té el valor afegit de la claredat en les exposicions.

Miquel Masats Roca

  • 22 febrer 2011
  • Número 38

Comparteix aquesta entrada