Revista > Número 38

Conceptos básicos para el estudio de la teología

Rafael Corazón i Lucas F. Mateo

Ediciones Cristiandad

Madrid 2010

542 pàg.

 

L´objectiu d´aquesta obra és proporcionar un instrument de treball als qui s´inicien en l´estudi i l´explicació de les ciències teològiques i per això, com se subratlla en el pròleg, han d´atendre la necessitat, per a la tasca teològica, del image-81f1d81bbc552841c0ac067189a6aa2fconeixement precís de «molts altres conceptes que, per la seva naturalesa, pertanyen a altres àrees del saber en què són estudiats formalment».

Entre aquests, destaca particularment una adequada formació filosòfica, perquè la filosofia constitueix el material conceptual bàsic –com la carcassa– en la construcció de la ciència teològica.

Amb aquesta perspectiva, l´estructura del llibre s´ha articulat en tres parts. En primer lloc, tracta sobre «què és la teologia i de la seva unitat». Després ofereix «una presentació de la lògica que dóna unitat al pla dels estudis teològics tal com correspon al primer Cicle». Finalment, “s´ofereix un elenc dels conceptes més usats en els diversos tractats teològics, especialment els conceptes filosòfics». En aquest últim aspecte, es dedica especialment a explicar els conceptes filosòfics més útils per endinsar-se en l´estudi de la teologia. I utilitza la forma de diccionari, per fer-los més accessibles.

Esmenta l´existència de dos diccionaris (un en alemany, publicat el 2003, i un altre, en anglès, publicat el 2004) com els únics existents, junt amb el que ara es presenta.

A la introducció es desenvolupen, amb brevetat i claredat, els tres aspectes citats: la naturalesa de la teologia com a ciència de la fe, analitza la vocació del teòleg i la necessitat d´una formació humanista, l´eclesialitat del treball teològic, la seva relació amb la filosofia i, a l´últim, comenta l´orientació dels estudis teològics continguda en la Constitució Sapientia Christiana, i fa una ajustada síntesi del primer cicle del currículum d´estudis teològics i de l´espai dedicat en aquest a la filosofia.

Es compon de 103 veus, en ordre alfabètic, i es completa amb un índex de conceptes i termes, que, per la seva utilitat, val la pena ressaltar. En efecte, aquest índex comprèn un arc molt més ampli de termes i conceptes que el de les veus, però en cadascun d´ells es fa referència a les veus amb què es relaciona, de manera que s´amplia i enriqueix notablement el camp del coneixement filosòfic i teològic.

El nivell i la qualitat de les veus queden garantits per l´excel·lent preparació i la llarga trajectòria professional dels autors en les seves respectives àrees. Rafael Corazón, doctor en filosofia, i professor en exercici, ha publicat nombrosos llibres i articles. Lucas F. Mateo Seco, professor emèrit de la Facultat de Teologia de la Universitat de Navarra, és autor de nombrosos articles i llibres de teologia sistemàtica, espiritual i patrística.

Ferran Rodríguez

  • 21 febrer 2011
  • Número 38

Comparteix aquesta entrada