Revista > Número 37

Noves normes de la Santa Seu sobre els delictes més greus

La Santa Seu revisa les normes canòniques en cas d´abusos sexuals i altres delictes greus

La Santa Seu va fer públic el 15 de juliol de 2010 una revisió actualitzada i orgànica de les normes que tracten els casos d´abusos sexuals i altres delictes «més greus”. Més que una innovació radical és una revisió que, en gran part, image-d842a59acd5bee2e607f4d2e0b4eb178consolida canvis ja previstos en el text de les Normae de gravioribus delictis promulgades per Joan Pau II el 2001 i confirmades per Benet XVI al maig 2005. La vasta ressonància en els últims anys d´aquest tipus de delictes ha estat motiu de gran atenció i de debat sobre les normes i procediments aplicats per l´Església per als processos i càstigs relatius a aquests fets.

Aquesta publicació articula de manera orgànica i actualitzada tots els delictes que l'Església considera excepcionalment greus: abusos sexuals a menors per clergues, els delictes contra la fe i contra els sagraments de l´Eucaristia, la Penitència i l´Orde. Les normes sobre abusos sexuals preveuen, en particular, procediments més ràpids per afrontar amb eficàcia les situacions més greus. «Atès que es tracta de normes de l´ordenament canònic, és a dir, de competència de l´Església, no tracten el tema de la denúncia a les autoritats civils”, com assenyala l´Oficina de premsa de la Santa Seu. La nota de l´Oficina de premsa assenyala que la Congregació de la Doctrina de la Fe (CDF) està treballant perquè les indicacions i directrius dels episcopats de tot el món relatives a abusos sexuals de menors per part del clergat o en institucions relacionades amb l´Església «siguin cada vegada més rigoroses, coherents i eficaces».

 

Canvis més significatius

Els principals canvis que s´han introduït són:

1. S´estableix que els cardenals, patriarques i bisbes estaran sotmesos, previ mandat del Romà Pontífex, a la jurisdicció de la CDF en casos d´haver comès aquests delictes (art. 1 & 2).

2. El temps de prescripció dels delictes per abusos sexuals s´amplia fins a 20 anys després que la víctima hagi complert els 18 i es contempla la possibilitat d´ampliar-lo. Fins ara el termini de prescripció eren 10 anys després de complerts els 18 (art. 7), com es preveu en moltes legislacions civils.

3. S´inclou en aquesta llei canònica com un greu delicte l´adquisició, possessió o distribució de pornografia infantil –menors de 14 anys– per part d´un sacerdot (art. 6 & 1, 2).

4. S´estableix que les penes per abusos sexuals a menors s´apliquen també als abusos comesos contra persones discapacitades (art. 6 & 1, 1).

5. Es faculta que formin part dels tribunals que jutgen aquests casos laics que siguin llicenciats en Dret Canònic i no sols sacerdots amb un doctorat eclesiàstic com succeïa fins ara (art. 15).

image-eb2c31f0390372196c910e2ff20f6dc9

6. En els casos de sacerdots acusats d´abusos sexuals a menors s´acceleren els processos de pèrdua de l´estat clerical. Igualment, la CDF pot decidir, després d´un examen dels fets, que no cal un procés canònic i pot autoritzar –per decret extra iudicium– un procediment administratiu (art. 7). En casos d´extrema gravetat i quan la comissió del delicte sigui manifesta, la CDF pot proposar directament al Sant Pare l´expulsió del sacerdot autor d´aquests delictes sempre que es garanteixi la defensa de l´acusat (art. 21 & 2, 2).

7. El recurs d´apel·lació en casos d´abusos es presentarà davant de la CDF en comptes de la Signatura Apostòlica com succeïa fins ara (art. 2 & 2). Faculta sanar els actes en cas de violació de lleis processals per part de tribunals inferiors (art. 18).

8. Igualment, s´admet la possibilitat de prendre mesures cautelars contra el sacerdot acusat d´abusos sexuals a menors, apartant-lo de l´exercici del sagrat ministeri per evitar escàndols, una cosa que ja estava prevista en el Codi de Dret Canònic.

 

Altres delictes recollits explícitament

El document Normae de gravioribus delictis inclou delictes més greus contra els sagraments al marge dels abusos sexuals. El nou text inclou alguns delictes ja codificats, així com d´altres que no figuraven explícitament en les normes anteriors. Entre ells figuren els delictes contra la fe –heretgia, apostasia i cisma–, la gravació de confessions en el sagrament de la Penitència, la profanació de les espècies eucarístiques i l´intent d´ordenar a una dona.

En la presentació d´aquestes Normes a la sala de premsa del Vaticà, Mons. Charles Scicluna va explicar que no es pretenia posar al mateix nivell l´ordenació de dones que seria un delicte contra els sagraments amb l´abús sexual de menors, que és un delicte moral.

Xavier Martínez Gras

Membre del Tribunal eclesiàstic de l'Arxidiòcesi de Barcelona

Doctor en Dret Canònic

  • 11 gener 2011
  • Xavier Martínez Gras
  • Número 37

Comparteix aquesta entrada