Revista > Número 37

Art, arquitectura i cristianisme

Presentació

La imminent dedicació del temple de la Sagrada Família de Barcelona i la seva proclamació com a basílica per part de image-1b0d1f24fa6be9d8c71daa2dd2319a0cBenet XVI, ofereix un marc excepcional per reflexionar sobre les connexions entre art, arquitectura i cristianisme.

Aquest número de Temes d´Avui, inclou una entrevista amb Jordi Bonet, arquitecte en cap de la Sagrada Família, qui afirma que fe i art han anat de bracet des de fa dos mil anys. En el cas de la Sagrada Família es tracta d´una relació especial, innovadora, que obre nouscamins, però amb una finalitat molt ben definida: ser una catequesi per a l´home del segle XXI de l´amor de Déu a les seves criatures.

El segueix un estudi del professor Alfons Puigarnau, qui reflexiona sobre el sentit de l´art cristià en el context d´una civilització que ha fet de la imatge el seu centre. I els artistes tenen un important paper en aquesta particular comunicació estètica a la qual aporten la seva activitat. Tot això de la mà d´un rellevant discurs de Benet XVI als artistes pronunciat fa gairebé un any amb ocasió del desè aniversari de la carta que Joan Pau II els va dedicar.

El lector també trobarà una conversa mantinguda amb l´arquitecte i professor Esteban Fernández Cobián sobre les relacions entre l´espai sagrat i l´arquitectura contemporània. Ens hi ofereix la seva visió, fruit d´una exhaustiva investigació, de l´evolució de l´espai del culte catòlic en l´últim segle.

Finalment, l´arquitecte català i jove professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, Ricard Gómez, escriu sobre les característiques més notables dels temples parroquials de Barcelona en els últims 50 anys. Anys que recullen la gran expansió de la ciutat i les seves moltes necessitats, també pastorals, amb motiu de la gran recepció de població immigrant.

image-faf5ed0032776052fb759e53e2544a83

En aquest número també abordem una altra qüestió de gran actualitat: la polèmica nova Llei de Culte de Catalunya, amb importants repercussions en el nostre patrimoni arquitectònic. Una llei que Joan Josep Guàrdia considera innecessària i que obre inquietants portes al control administratiu de qualsevol culte religiós.

Altres notes d´actualitat es refereixen a John Henry Newman, amb motiu de la seva beatificació; l´atractiva personalitat del pare Josep Tous d´Igualada, primer caputxí català beatificat; les noves normes emanades de la Santa Seu referides als delictes més greus i el nomenament de qui és membre del Consell Assessor de Temes d´Avui, Mons. Ignacio Carrasco com a president de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida.

També ressenyem les Jornades internacionals sobre els avanços en l´estudi del Jesús històric i el Crist de la fe, així com sobre la Conversió cristiana i l´evangelització i de la preparació de la Jornada Mundial de la Joventut. Tanquen aquestes pàgines l´habitual secció de recensió de llibres i notes bibliogràfiques

Domènec Melé

Director de Temes d´Avui

  • 09 gener 2011
  • Domènec Melé
  • Número 37

Comparteix aquesta entrada