Revista > Número 37

Diccionario de Filosofía

Ángel Luis González (ed.)

EUNSA

Pamplona, 2010

1.180 pàg.

 

El lloc on millor trobem l'explicació de l'estructura d´un llibre d´aquestes característiques, és precisament en el pròleg, o en la presentació, com prefereix anomenar-lo el coordinador a la seva introducció.

image-cdb5d0623c760e1420925a4ab6129213Així, la idea central que ha guiat l´elaboració d´aquest Diccionari, és facilitar un instrument auxiliar, tant per al treball del professor, com per als que s´inicien en l´estudi de la filosofia. En la presentació, el seu autor considera que, encara que l´esperit filosòfic aspira precisament a la visió global, a concepcions capaces d´una síntesi de totalitat, no obstant això «el món de les ciències filosòfiques i disciplines afins s´ha fet en els últims cent anys tan desmesuradament bigarrat, que per força es fan necessaris instruments que ajudin, almenys inicialment, a situar-se, a començar (...), a orientar-se en les diverses àrees de la filosofia». I, igualment, permetin acostar-se a les grans concepcions que al llarg de la història han sorgit com a conseqüència «d´aquest peculiar treball que es denomina filosofia».

El Diccionari és fruit de la col·laboració d´un conjunt de professors (la majoria d´ells d´universitats diferents, i tots Doctors en Filosofia) als qui es va demanar que delimitessin la matèria, la temàtica i àrea dels coneixements filosòfics que consideressin imprescindibles, i de la manera més àmplia possible. El resultat són 296 entrades. La llargada dels articles es manté en un equilibrat terme mitjà (entre 4 i 6 pàgines), tot i que s´allarga més quan ho demanen les característiques particulars de la matèria.

Fa notar, també, que cada entrada aspira «a ser un començament per a posteriors estudis o aprofundiments», i que encara que tractin conceptes o termes, «les referències a la història de la filosofia són molt nombroses», amb profusió de citacions dels autors clàssics i moderns. És interessant l´enfocament de la Bibliografia, que se centra a obrir línies d´ampliació o investigació. En efecte, assenyala que «s´ha procurat registrar al final de cada entrada (...) un elenc de treballs (monografies i, si s´escau, articles de revista especialitzada), buscant orientar el lector amb vista a «ulteriors treballs de major aprofundiment filosòfic». I és lògic preveure que, en aquests treballs, el lector trobarà, al seu torn, la referència a obres bàsiques sobre la matèria en qüestió.

Aquest Diccionari pretén aportar un enfocament divers al d´altres existents de fa temps. En concret, cita el Diccionari de Filosofia, de Ferrater Mora, i el Léxico Filosófico, de Millán-Puelles, indicant que el present Diccionari no aporta «entrades d´autors com el primer (...) i és menys temàtic que el segon». D´altra banda, assenyala –com una certa novetat diferenciadora– que ha resultat molt útil tenir en compte l´actualitat dels problemes que han considerat que havien d´abordar-se, i els termes elegits.

Respecte al context científic –filosòfic– i expositiu de les entrades, considerant que l´objectiu és facilitar una introducció als temes, en la nostra opinió, s´ha aconseguit de manera suficient i amb notable qualitat. De totes maneres, la valoració dependrà, naturalment, de la preparació en la matèria de cada lector.

En resum, una obra que resulta, sens dubte, molt adequada i útil amb vista als objectius que han guiat la seva elaboració.                                                                                                                     

Ferran Rodríguez

  • 11 gener 2011
  • Ángel Luis González
  • Número 37

Comparteix aquesta entrada