Revista > Número 36

Conferencies destacades de la 45es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura

Presentació

Aquest número monografic de Temes d'Avui recull algunes conferencies destacades de la 45es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura, que varen tenir lloc l'ùltima setmana de gener de 2010, organitzades pel Centre Sacerdotal Roselló. Aquestes Jornades tenen com a objectiu ser un instrument útil per a la formació permanent dels preveres, així image-3a9a9f9111dcf89ba32cd0e581148e48com proporcionar uns dies de convivència i fraternitat sacerdotal. Atesa aquesta finalitat, va ser fàcil en aquesta ocasió determinar el tema sobre el qual versarien les Jornades, ja que el sant Pare Benet XVI va decretar un Any Sacerdotal des del de juny del 2009 fins al juny del 2010. Segons el sant Pare, el fet de convocar aquest Any Sacerdotal en ocasió del 150è aniversari del dies natalis de Joan Maria Vianney, el sant rector d´Ars, vol “contribuir a promoure el compromís de renovació interior de tots els preveres, perquè el seu testimoni en el món d´avui sigui més intens i incisiu”. Les Jornades, doncs, volen ser una contribució més a aquest desig de Benet XVI.

A l´hora d'escollir els ponents, vàrem triar persones que, per motius diversos, estan implicades en les tasques de formació permanent del clergat, per tal que ajudessin els assistents a aprofundir en la identitat del sacerdot. Avui, quan notem de manera tan intensa la manca de sacerdots i de vocacions sacerdotals, això és especialment urgent i necessari.

Foren els ponents, d´una banda, tres bisbes: el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, l´arquebisbe de Saragossa, Mons. Manuel Ureña, i el bisbe de Conca, Mons. José María Yanguas. I, d'altra banda, tres experts universitaris: el prof. Javier Sesé, de la Universitat de Navarra, el prof. Pere Montagut, director de l´Institut de Teologia Espiritual de Barcelona, i el prof. Philip Goyret, de la Universitat de la Santa Creu de Roma.

El programa de les Jornades fou el següent:

 

DIMARTS 26 DE GENER

11.10 h. “Dimensions del ministeri sacerdotal ordenat: ensenyar, santificar, regir”

              Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona.

12.15 h. “Espiritualitat sacerdotal i secularitat”

              Prof. Javier Sesé, professor de Teologia Espiritual a la Facultat de Teologia de la Universitat de Navarra.

13.15 h. “El sacerdot, home de comunió”

              Mons. José María Yanguas, bisbe de Conca.

16.00 h. “Acompanyament espiritual i vocacions sacerdotals”

              Taula rodona amb els tres ponents.

 

DIMECRES 27 DE GENER

11.05 h. “La unitat del sacerdoci en la vida de l´Església”

              Prof. Philip Goyret, professor de Teologia Dogmàtica a la Facultat de Teologia de la Universitat de la Santa Creu de Roma.

12.00 h. “Interioritat, ideal i mística sacerdotal: implicacions espirituals de l´exercici del ministeri”

              Prof. Pere Montagut, director de l´Institut de Teologia Espiritual de Barcelona.

13.00 h. “Eucaristia i sacerdoci ministerial”

              Mons. Manuel Ureña, arquebisbe de Saragossa.

Aquest monogràfic inclou cuatre conferències de les 45es Jornades, a més de tres articles més relacionats. Des del Centre Sacerdotal Rosselló, volem agrair un any més la col·laboració de la revista Temes d´Avui i del seu consell de redacció la difusió del contigut de les esmentades Jornades.

Albert Barceló

Director de les 45e Jornades

de Qüestions Pastorals de Castelldaura

  • 24 agost 2010
  • Albert Barceló
  • Número 36

Comparteix aquesta entrada