Revista > Número 32

«Els joves busquen missatges verdaders i projectes humanitzadors». X.Vilella

 Mons. Ricardo Blázquez, vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola i bisbe de Bilbao, en la clausura del XXX Simposi Internacional de Teologia de la Universitat de Navarra 

Més d´una dotzena d´especialistes internacionals van estudiar els fonaments de la communio en els Pares de l´Església en el XXX Simposi Internacional de Teologia que es va celebrar a la Universitat de Navarra entre els dies 22 i 24 d´abril d´enguany. En aquestes jornades, hi van participar experts procedents de Portugal, Itàlia, Espanya, França o Alemanya.

 

«Els joves detecten els moviments de la cultura i la societat. És necessari oferir-los raons per creure, viure i sofrir per la veritat i el bé. Ells responen quan se´ls demana que treballin per la pau, la solidaritat i les causes de la llibertat; però image-5cd7c323d37e66f648d2e4167c9a99c9necessiten que aquests valors arrelin en l´Evangeli i la fe en Jesucrist. El seu cor, com el de tota persona, se sadolla amb missatges verdaders i projectes humanitzadors, encara que siguin sacrificats». Amb aquestes paraules, Mons. Ricardo Blázquez, vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola i bisbe de Bilbao, va clausurar aquest XXX Simposi Internacional de Teologia de la Universitat de Navarra dedicat a “La communio en els Pares de l´Església”.

Per al bisbe de Bilbao, l´Església ha de «recordar les veritats inscrites en la condició humana i ajudar que, en la família, la fidelitat i l´entrega mútua i l´educació en la fe i els grans valors humans siguin una realitat». Considera que l´intent de redefinir el matrimoni en la legislació i els anomenats models de família «han introduït cert enfosquiment sobre la seva estructura fonamental i han debilitat el sentit de la família constituïda per pares i fills com a referent bàsic». I va assegurar que el millor regal que els pares poden oferir als seus fills és «el seu amor viscut en unitat i perseverança”. Així, “brollen les millors condicions perquè els nens i els joves madurin».

Davant dels debats oberts en el nostre país sobre l´avortament, es pregunta si « una persona té el dret de privar a un ésser humà del dret fonamental a la vida. Que no es devalua així la dignitat i el valor de la persona humana?» «La dona que té dificultats per tirar endavant l´embaràs ha de ser acompanyada, però no té dret a avortar eliminant l´ésser humà que està gestant», va explicar.

 

Benet XVI

Mons. Blázquez confia que la pròxima Jornada Mundial de la Joventut el 2011 a Madrid «sigui cim i impuls d´itineraris image-352b335ea9e431bab1596cd3207187c3passats i futurs en la maduració humana i cristiana dels joves. Aquestes trobades resulten estimulants i els qui hi participen són testimonis de la seva personal experiència.»

Finalment, en referir-se als quatre anys de pontificat de Benet XVI, va comentar que «dono gràcies a Déu per la seva persona, el seu ministeri papal i les tasques desenvolupades». Perquè, en una hora delicada de la història, anuncia «amb amor, humilitat, paciència, lucidesa i valor la veritat sobre Déu, l´home i el món a la llum de l´Evangeli». A més a més, als cristians «ens ajuda a professar amb claredat la fe». Una constant en el seu magisteri consisteix a «unir la fe i la raó en la vida i el servei de l´Església».

 

La comunió en la vida de l´Església

Marcelo Merino, professor i president de la XXX edició del Simposi, referint-se al tema de la trobada d´aquest any, va explicar que «tots els aspectes de l´Església dels primers temps tenen gran rellevància». Es tracta de recordar «aquells que van interessar als nostres primers germans en la fe. Per què? Com? En quines circumstàncies? Són preguntes que els membres més joves de qualsevol família dirigeixen als més grans». «El terme comunió significa el sagrament més image-80e664aed4e01fb6c03c19b353211a22excels que custodia l´Església: l´Eucaristia. En efecte, l´Església és la mateixa comunió entre els membres que la componen», va puntualitzar Merino.

“La communio en els Pares de l´Església” és el tema que van abordar experts com Mons. Alfonso Carrasco, bisbe de Lugo (Galícia); els professors Vittorino Grossi (Institut Patrístic Augustinianum), Ephrem Carr (president del Pontifici Ateneu Anselmianum), Hubertus Drobner (Facultat de Teologia de Padeborn); o Mons. Blázquez, vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola, durant aquest simposi de la Facultat de Teologia. En l´acte d´obertura, hi van intervenir el rector de la Universitat, Ángel J. Gómez-Montoro; el degà de la Facultat de Teologia, José Ramón Villar; i Marcelo Merino.

El tema, segons va afirmar aquest professor, ha estat elegit per a «estar en sintonia amb les directrius del Sínode de Bisbes, dedicat a la recepció i interpretació dels documents del Concili Vaticà II en el vintè any de la seva clausura». Allí, «s´incita a entendre l´Església com a comunió i a portar aquesta idea a la vida». La intenció és que «aquests experts ens mostrin els seus resultats científics i ajudin a contemplar l´Església com una família». A més a més, el tema de la communio «és dels preferits per l´actual Romà Pontífex», hi va afegir.

Xavier Vilella

Periodista

  • 31 agost 2009
  • Xavier Vilella
  • Número 32

Comparteix aquesta entrada