Revista > Especial 13

Paraules del Cardenal Arquebisbe de Barcelona en la Inauguració de les 48 Jornades de Castelldaura

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l´acte inaugural de les 48 Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura: Confessar la fe, un repte. Seminari de Barcelona, 22 de gener de 2013.

El tema de les 48 Jornades de Qüestions Pastorals tracta sobre confessar la fe és un repte. Com podeu observar cau de ple en el gran repte que té tota l´Església que és el d´evangelitzar, el de la nova evangelització.

image-6917ae6d892c48ff7a1c9b7b22a8d2a3

L´evangelització és la missió essencial de l´Església; aquesta existeix per a evangelitzar ens digué Pau VI en la seva exhortació postsinodal Evangelii nuntiandi que avui és encara molt actual. No hi ha dubte que la nova evangelització és urgent en l´Església estesa d´orient a occident. Així va quedar clar en les sessions del recent Sínode dels Bisbes, d´octubre de 2012. En les intervencions dels pares sinodals apareixia constantment el treball evangelitzador de l´Església que viu i actua en cada país del món i es reiterava que l´evangelització era el projecte, el desig i l´orientació que l´Església tenia arreu. Vaig quedar molt ben impressionat. L´Església té bona salut.

El testimoniatge de la fe es dóna amb la pròpia vida dels cristians i també amb la paraula, és a dir, amb la confessió explícita de la nostra fe, de les motivacions per les quals vivim com a cristians. La vida i la paraula són necessaris per a evangelitzar i especialment per a la nova evangelització en els països d´antiga cristiandat com són els de l´occident europeu. Tanmateix no podem oblidar que el millor testimoniatge de la nostra vida més a la curta que a la llarga serà insuficient si no va acompanyat de la confessió explícita de Jesucrist el nostre Salvador.

image-17a9de6d8c3d0e75a369ce57765166fc

La nostra Església de Barcelona ha viscut un esdeveniment important de nova evangelització. Fou la celebració, juntament amb altres onze grans ciutats europees, de la “Missió Metròpolis” realitzada per iniciativa del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització. Aquesta missió que celebràrem la quaresma de l´any passat, pretenia confessar la nostra fe, parlar de Jesús a les persones allunyades de Déu o de l´Església, amb dubtes de fe o sense aquest do de Déu. I ben cert que la “Missió Metròpolis” va ajudar a confessar la fe. Penso especialment en l´edició de 26.000 exemplars de l´Evangeli de Sant Marc que es lliuraren als cristians de les parròquies, comunitats i moviments, per tal que l´oferissin personalment a alguna d´aquelles persones i que fos ocasió per parlar de Jesús i de l´Evangeli, per confessar la pròpia fe. Hi ha experiències molt boniques i molt positives d´aquesta nova evangelització també entre els joves. Penso en la catequesi que vaig donar als joves, com un dels actes propis de la “Missió Metròpolis”. Ho vaig fer a l´església parroquial de Betlem, i els hi vaig parlar de qui era Jesús per a mi i qui era Jesús per a ells. Desprès dedicàrem mitja hora a preguntes que em feren els joves i que vaig respondre, dedicant un temps generós a la pregària i finalment entraren un cofre amb un tresor. I aquest tresor eren exemplars de l´Evangeli de Sant Marc, que es lliuraren als joves perquè els portessin a joves amics per tal d´evangelitzar-los.

No cal dir que “L´Atri dels gentils” que celebràrem a Barcelona amb la col·laboració del Pontifici Consell per la Cultura, els dies 17 i 18 de maig passat, de diàleg entre creients i no creients, sobre el tema: “Art, bellesa i image-906132be3a99d30fe614815470766455transcendència”, fou una confessió de fe per part dels creients amb un esperit evangelitzador.

El Papa Benet XVI ha ofert a tota l´Església l´Any de la Fe per tal que els creients tinguem el goig de la fe i l´entusiasme de comunicar la fe als homes i dones de la societat. La fe autèntica és comunicativa, s´ha de confessar als altres i oferir-la com el millor tresor que hem rebut de Déu. A la vegada, “la fe –com ens ha recordat Joan Pau II– s´enforteix donant-la” (Redemptoris missio, 2).

Assumirem el repte de la fe si valorem molt aquest do. Si valorem molt la fe, voldrem comunicar-la per dos motius. En primer lloc, perquè estimem Jesucrist que donà la seva vida en la creu per la salvació de tota la humanitat, i ,en segon lloc, perquè estimem els germans i desitgem oferir-los-hi el millor tresor que tenim. La missió i l´evangelització –en una paraula la confessió de la fe– és també l´índex exacte de la nostra fe en el Crist i en el seu amor per nosaltres.

Estem abocats a la nova evangelització que ens demana a tots els batejats confessar la nostra fe cristiana, avui que al costat nostre hi ha homes i dones que viuen com si Déu no existís, o consideren que Déu no té res a dir-los-hi. El Pla Pastoral de l´Arxidiòcesi de Barcelona que començàrem el curs passat està centrat en la nova evangelització i el seu primer objectiu consisteix en donar a conèixer Jesús a aquells que no el coneixen (confessió de la fe amb paraules) i el tercer consisteix en la solidaritat com expressió de la fe cristiana, és a dir, el testimoni de la caritat, de les obres.

Agraeixo a l´estimat Secretari del Pontifici Consell per la Promoció de la Nova Evangelització, l´Arquebisbe Octavio Ruiz Arenas, la seva participació en les Jornades, com també la dels altres ponents i la de tots els assistents. En aquesta Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, hem de demanar que la confessió de la fe de tots els cristians sigui la fe de l´Església de Jesucrist.

  • 08 febrer 2013
  • Lluís Martínez Sistach
  • Especial 13

Comparteix aquesta entrada