Seccions > Seccions de les revistes > Temes d´actualitat

La empresa, una comunidad de personas Cultura empresarial para un tiempo nuevo

L’empresa ha adquirit avui una gran complexitat, però encara és un dels pilars de la societat. Molta gent passa gran part de la seva vida treballant en una empresa, amb la possibilitat de desenvolupar-se i acostar-se a Déu. L’empresa proporciona productes i serveis de manera eficient i crea riquesa. Sobre l’empresa s’ha escrit molt, encara que sovint amb un enfocament gairebé exclusiu de l’eficiència productiva i la creació de valor econòmic. Tanmateix, aquest llibre és diferent. Sense ignorar l’aspecte tecnicoeconòmic es focalitza en l’empresa com a comunitat de persones, fent palès la centralitat de les persones, les quals tenen dignitat, aporten de si mateixes i reben dels altres (p. 27). El llibre es proposa aportar idees per acon- seguir un model d’empresa que, essent rendible, sigui també ètic, responsable i sostenible.

 

L’autor, Antonio Argandoña, és professor emèrit d’economia a l’IESE Business  School i, durant diversos anys, ha estat titular de la Càtedra de Responsabilitat Social i Govern d’Organitzacions. Ha escrit durant anys sobre temes d’ètica i responsabilitat empresarial, i ha estat convidat com a ponent a congressos i seminaris i a participar en comitès d’ètica. En aquest llibre es reconeixen diversos dels seus treballs anteriors i s’intueix una intenció d’esdevenir una recopilació madura de les seves aportacions en aquest camp. Els títols dels capítols semblen indicar-ho: L’acció humana a l’empresa, el propòsit de l’empresa, la propietat i el benefici, models d’empresa, la cultura de l’empresa, l’ètica de l’empresa, la responsabilitat social de l’empresa, etc.

 

Al pròleg mateix ja explica la seva idea d’empresa, profundament humanista: “L’empresa és una comunitat de persones que serveixen altres persones alhora que satisfan les seves necessitats personals.” (p. 13). La rellevància de la cultura a l’empresa queda expressada al subtítol. A la franja inferior de la portada es destaca el valor de les persones, més encara davant la situació actual: “L’equip humà és clau per fer front als reptes.” En efecte, la centralitat de les persones a l’empresa es fa palesa en els seus enfocaments. D’altra banda, és interessant recuperar el títol alternatiu que va estudiar l’autor: “Dirigir és servir”, el qual reforça la perspectiva humanista. Argandoña entén que “Dirigir és servir” i “L’empresa, comunitat de persones” són dues cares d’una mateixa moneda” (p. 13).

 

El llibre està escrit amb un estil directe, ordenat i de lectura fàcil. No cal buscarhi profunditats filosòfiques que no pretén, sinó un enfocament pràctic orientat a l’acció. Amb freqüència, interpel·la el lector, posant els arguments en diàleg amb possibles objeccions, cosa que manté l’interès en la lectura.

 

Durant tot el llibre, però especialment en alguns capítols, es nota la influència del seu col·lega de l’IESE, Juan A. Pérez López, reconeguda pel mateix autor. Aquest li agraeix el que va aprendre d’ell i afirma que “la seva empremta és present en tots els capítols” (p. 17), encara que a dir veritat en alguns és més present que en altres, com per exemple, en el dedicat a les dimensions de l’empresa (p.115 seg.). Altres autors rellevants de direcció d’empresa i d’ètica empresarial també són citats en diversos passatges. Tot i que no la cita explícitament, es diria que el professor Argandoña està familiaritzat amb la doctrina social de l’Església, on trobem la idea d’empresa com a comunitat de persones, almenys des de la Mater et magistra (1961) quan pràcticament ningú no utilitzava aquest concepte.

 

El llibre s’adreça principalment “a directors d’empresa, a persones que han decidit embarcar-se en el projecte de crear o dirigir una empresa, a tots els empleats d’una organització i als estudiants d’Administració d’Empreses interessats en la creació d’una empresa i les claus de l’èxit” (extret de la presentació editorial). Afegiríem que pot interessar també un públic més ampli, incloent-hi els que puguin haver de donar suport espiritual a persones involucrades al món de l’empresa, per entendre millor aquesta realitat.

 

Domènec Melé 

Valora aquest llibre

Fitxa tècnica

 • Títol:
 • Autor:
 • Editorial:
 • Idioma:
 • Pàgines:
 • Any:
 • Títol original:
 • Qualificació: (Valoració)
 • 19 octubre 2023
 • Antonio Argandoña
 • Temes d´actualitat

Comparteix aquesta entrada