Selecció d'entrades

image-1e34a5185370fc0dd2c71b13e9a215d3

El sacerdot, home de la comunió

El títol d´aquesta conferència* ens situa davant un aspecte fonamental del ministeri sacerdotal. En el context del que s´exposa a continuació, es pot afirmar, en efecte, que el ministeri del sacerdot és un servei a la comunió. Això equival a dir que…

  • 24 agost 2010
  • Mons. José María Yanguas