Selecció d'entrades

L’Opus Dei a Catalunya La Prelatura promou la santedat laical

La Prelatura de l'Opus Dei, per la seva naturalesa i estructura, no s'ha d'incloure entre els nous moviments eclesials que neixen entorn del concili Vaticà II. El nucli del seu missatge és recordar la santificació dels laics enmig del món.    Per…

  • Miquel Codolar