Selecció d'entrades

Filosofía de la persona Manuales del Instituto de Ciencias Religiosas

Com correspon a la col·lecció en la qual s‘inclou aquest llibre, es tracta d’una obra didàctica, escrita amb claredat, de manera sintètica i ben estructurada. Conté un total de dotze temes o capítols i cadascun d’ells manté el següent esquema:…

  • José A. García Cuadrado