Selecció d'entrades

La certesa de l'estada de sant Pau a Tarragona. A. Puig

L´any 1742 es va publicar a Wittemberg, ciutat bressol de la Reforma, una Historia Critica de Hispanico Pauli Apostoli Itinere. El seu autor era Johannes Justus Spier, el bibliotecari de l´Acadèmia de la dita ciutat. En dos capítols, l´erudit es…

  • 31 juliol 2009
  • Armand Puig i Tàrrech