Seccions > Seccions de les revistes > Temes d´actualitat

Transhumanismo La ideología que desafía a la fe cristiana

Albert Cortina és professor al Departament de Ciències Bàsiques de la Universitat Internacional de Catalunya. L’any 2015 va coordinar, jun- tament amb Miquel-Àngel Serra, ¿Humanos o posthumanos?, una recopi- lació d’articles d’autors diversos, àmpliament comentada en als mitjans de comunicació. Des d’aleshores, l’autor ha publicat altres llibres i ha impartit força conferències sobre la ideologia transhumanista, en què ha prestat una atenció especial a les implicacions ètiques.

 

Transhumanismo. La ideología que des- afía a la fe católica pretén “alertar els catòlics i tothom que sigui afí a l’antropologia humanista cristiana respecte a les propostes del transhumanisme” (p.14), i alhora mostra la “racionalitat, profunditat, coherència i bellesa de la proposta cristiana respecte a la persona” (p.15). Per aconseguir-ho, Cortina tria 33 temes i cadascun el dedica a un capítol del llibre. L’estructura expositiva és sempre la mateixa: primer, explica el  concepte o ideal transhumanista que considera representatiu respecte al te- ma proposat; a continuació, recull la doctrina catòlica sobre aquest concepte. El subtítol de cada capítol reflecteix aquesta contraposició i, al mateix temps, suggereix els temes plantejats (p.ex., “Evolució: determinisme biotecnològic vs. lliure albir i altruisme” o “Globalisme: civilització global postcristiana vs. evangelització de la globalització i del nou continent digital”).

 

Entre els mèrits del llibre, s’hi pot destacar que l’autor explica de manera clara i sintètica cada concepte, la incompatibilitat que té amb el cristianisme i els perills als quals el transhumanisme pot portar. Segurament a causa del to divulgatiu, hi ha poques notes a peu de pàgina, que s’usen sobretot en les referències sobre la doctrina catòlica, o per reforçar els arguments amb referències a altres autors. Les cites de fonts transhumanistes solen limitar-se a testimoniar l’ideal que es comenta en cada cas. Sens dubte, aquesta manera de fer facilita que el lector vegi totes dues postures com a incompatibles. Tanmateix, al meu parer, presenta dos problemes: 

 

Un primer inconvenient és que, de vegades, no es veu el perquè de la incompatibilitat, més enllà que són postures contraposades. Això es deu al fet que l’exposició de l’ideal transhumanista no inclou els seus motius de fons, ni hi ha un diàleg entre les dues postures. Aquesta manca de debat, a més, facilita que de tant en tant es passi de l’exposi- ció de l’ideal a la seva interpretació.

 

Un segon problema és que, en ometre el debat filosòfic de fons, un lector amb un cert coneixement de la matèria pot con-siderar que s’ometen perspectives que haurien emmarcat el tema sota una altra llum. D’aquesta manera, es posen en dubte algunes incompatibilitats que l’autor pretén mostrar. Els exemples són nombrosos: així, en tractar el sentit de la vida i la seva relació amb la “vida eterna”, es pot recordar Wittgenstein i pensar que Cortina només posposa la solució, o converteix la vida “natural” en un absurd; en el capítol 15, s’hi contraposen elements d’àmbits diferents (la “millora de les capacitats cognitives” i els dons de l’Esperit Sant) que, malgrat tot, no són incompatibles (almenys pels motius adduïts); o en el capítol 33, on denuncia com a “transhumanista” la revisió del concepte d’espècie biològica, s’omet que aquesta revisió prové de la genètica i posseeix una base experimental: per això no sembla que n’hi ha prou de defensar, simplement, que és una revisió purament ideològica, encara que sigui cert que el transhumanisme instrumentalitza el problema.

 

En síntesi, el llibre pot interessar un públic que s’introdueix en la matèria, sobretot pel que inclou com a diccionari de conceptes transhumanistes, i en mostrar els molts camps en què topa amb el cristianisme. Tanmateix, pels motius ja assenyalats, és probable que deixi insatisfets lectors amb una certa formació filosòfica o teològica que cerquin una anàlisi més profunda del transhumanisme, o que vulguin reflexionar sobre les implicacions ètiques que té. 

 

Pepe Verdià

Valora aquest llibre

Fitxa tècnica

 • Títol:
 • Autor:
 • Editorial:
 • Idioma:
 • Pàgines:
 • Any:
 • Títol original:
 • Qualificació: (Valoració)
 • 25 març 2023
 • Albert Cortina
 • Temes d´actualitat

Comparteix aquesta entrada