Seccions > Seccions de les revistes > Temes d´actualitat

Fratelli tutti: La fraternitat, camí per la pau

La guerra d’Ucraïna ha commogut el món. Estupor gene- ral: bombardeigs, morts, milions de refugiats, mares i nens malvivint al metro i en antics búnquers, odi, ressen- timent, temor al potencial nuclear, capaç de destruir di- verses vegades el Planeta... Els experts en geopolítica discuteixen sobre les causes i les conseqüències d’aquesta guerra. S’auguren temps difícils, amb una des- confiança creixent entre Rússia i les nacions d’Occident. Augmentaran els pressupostos d’armament i tot plegat tindra un fort impacte per a l’economia i les relacions co- mercials. Molta gent patirà de valent.


Alguns mesos abans de l’inici del conflicte, el Papa Francesc, sense referir-se a aquesta guerra apuntava que “en tota guerra allò que apareix en ruïnes és el mateix projecte de fraternitat, inscrit a la vocació de la família humana”. Ho feia a l’encíclica Fratelli Tutti, publicada el 3 d’octubre del 2020 (n. 26) i dedicada precisament a la fraternitat i l’amor social. Parlava d’una “fraternitat oberta, que permet reconèixer, valorar i estimar cada persona més enllà de la proximitat física, més enllà del lloc de l’univers on hagi nascut o on habiti.” (n. 1).

En les circumstàncies actuals sembla molt oportú insistir en la fraternitat, per més que s’hagi trencat amb una guerra sagnant. Cal també valorar la comprensió recíproca, el diàleg i l’amistat social. Tot això és camí per a la pau. Ens ocupem d’aquests temes en aquest número de Temes d’avui, inspirats en la citada encíclica Fratelli Tutti.

 

 

Els treballs presentats aquí van ser preparats abans de l’inici de la guerra d’Ucraïna i, per tant, amb una pers- pectiva que va més enllà d’aquest conflicte bèl·lic. Els dos primers treballs presenten respectivament una visió de conjunt de la Fratelli Tutti (Torra) i la continuïtat d’a- quest document amb el Magisteri anterior, i més concre- tament amb l’encíclica Deus Caritas est del Papa Benet XVI (Costa). Continuem amb tres estudis específics. El primer (Mendoza) aprofundeix sobre la vivència de la fraternitat, entesa com a llibertat orientada a l’amor. El segon (Moreno) concreta la fraternitat en el diàleg, l’ama- bilitat i l’amistat amb tothom, mentre que el tercer (Baqués) considera la relació entre la fraternitat i la pau, des d’una perspectiva global.

La resta d’aquest número és una miscel·lània sobre diver- sos temes d’actualitat, que inclouen l’avenç de la Sagrada Família, una síntesi de les darreres Jornades Pastorals de Castelladura sobre la centralitat de Jesucrist i un comen- tari sobre l’educació diferenciada i la manipulació del llenguatge. La miscel·lània conclou amb dues notes sobre dos aniversaris destacats aquest any: el naixement del monjo Gregor Mendel, pare de la genètica, fa 200 anys, i la con- versió de sant Ignasi i la seva estada a Manresa.

L’acostumada ressenya de libres inclou set llibres de publicació recent.


Domènec Melé

  • 26 març 2023
  • Domènec Melé
  • Temes d´actualitat

Comparteix aquesta entrada