Revista > Número 39

Beatificació de Joan Pau II l'1 de maig

Benet XVI presidirà el pròxim 1 de maig, a la plaça de Sant Pere, segon diumenge de Pasqua de la Divina Misericòrdia, el ritu de beatificació de Joan Pau II. En una nota informativa de la Congregació per a les Causes dels Sants del passat image-4162444632da8d4f45a44d1bd169592b14 de gener, es va informar que el Papa Benet XVI «ha autoritzat a aquest dicasteri a promulgar el Decret sobre el miracle atribuït a la intercessió del venerable servent de Déu Joan Pau II (Karol Wojtyla). Aquest acte posa fi al procés que precedeix el ritu de beatificació».

Com se sap, la Causa de beatificació, per dispensa pontifícia, va començar abans que transcorreguessin els cinc anys des de la mort del servent de Déu, exigits per la normativa vigent. Aquesta mesura va ser sol·licitada per la imponent fama de santedat de què va gaudir Joan Pau II en la seva vida, en la mort i després de la mort. D´altra banda, es van observar en la seva totalitat les disposicions canòniques comunes sobre les causes de beatificació i canonització.

 

 

Un procés breu sense dreceres

· De juny del 2005 a abril del 2007 van tenir lloc la investigació diocesana principal romana i les rogatoriales en diferents diòcesis, sobre la vida, les virtuts i la fama de santedat i de miracles.

· La validesa jurídica dels processos canònics va ser reconeguda per la Congregació per a les Causes dels Sants amb el Decret del 4 de maig del 2007.

· Al juny del 2009, examinada la Positio, nou consultors teòlegs de la Congregació van donar el seu parer positiu sobre l´heroïcitat de les virtuts del servent de Déu.

· Al novembre, seguint el procediment habitual, la mateixa Positio va ser sotmesa al judici dels cardenals i bisbes de la Congregació per a les Causes dels Sants, que es van expressar amb sentència afirmativa.

· El 19 de desembre de 2009, el summe pontífex Benet XVI va autoritzar la promulgació del decret sobre l´heroïcitat de les virtuts.

image-fcf872dd14240344f9ad7b95cb154473«En vista de la beatificació del venerable servent de Déu –explica la nota de la Congregació–, la postulació de la causa va presentar a l´examen de la Congregació per a les Causes dels Sants la guarició de la malaltia de Parkinson de la germana Marie Simon Pierre Normand, religiosa de l´Institut des Petites Soeurs des Maternités Catholiques.

També l´examen mèdic i teològic del miracle atribuït al servent de Déu va ser objecte d´un minuciós examen. Com és habitual, les nombroses actes de la investigació canònica, regularment instruïda, junt amb els detallats exàmens medicolegals, «es van sotmetre a l´examen científic de la Consulta Mèdica de la Congregació per a les Causes dels Sants, el 21 d´octubre de 2010. Els seus experts, després d´haver estudiat amb l´habitual minuciositat els testimonis processals i tota la documentació, es van expressar a favor que la guarició era científicament inexplicable. Els consultors teòlegs, després d´haver revisat les conclusions mèdiques, el 14 de desembre de 2010 van procedir a la valoració teològica del cas i van reconèixer per unanimitat la unicitat, l´antecedència i la invocació coral dirigida al servent de Déu Joan Pau II, la intercessió de la qual havia estat eficaç per a la guarició miraculosa».

Finalment, «l´11 de gener de 2011, es va celebrar la Sessió Ordinària de cardenals i bisbes de la Congregació per a les Causes dels Sants, que va emetre una resolució unànime i afirmativa, considerant miraculosa la guarició de la germana Marie Simon Pierre, perquè realitzada per Déu d´una manera científicament inexplicable, després d´intercedir al Papa Joan Pau II, invocat amb confiança tant per la mateixa persona guarida com per molts altres fidels»

 

 

Programa d´actes entorn de la beatificació

L´Oficina de Premsa de la Santa Seu va donar a conèixer, el passat 18 de febrer, el programa amb els actes més significatius relacionats amb la beatificació de Joan Pau II:

1. La vigília de preparació tindrà lloc, la tarda del dissabte 30 d´abril (entre les 20.30 i les 22.30), al Circ Màxim de Roma, i serà organitzada per la diòcesi de Roma, de la qual va ser bisbe el venerable servent de Déu. Presidirà la vigília el cardenal Agostino Vallini, Vicari General del Papa per a la diòcesi de Roma, i Benet XVI s´hi unirà a espiritualment per mitjà d´una connexió amb vídeo.

2. La celebració de la beatificació, el diumenge 1 de maig a la plaça de Sant Pere, començarà a les 10 i serà presidida pel Sant Pare. Per participar-hi no fan falta entrades, però els agents de la Seguretat Pública tutelaran l´accés a la plaça i a les zones adjacent.

image-5d3fd863d6d96b16c10702e0bab113e1

3. Tots els fidels podran venerar les restes del nou Beat el mateix diumenge 1 de maig, un cop acabada la cerimònia de beatificació. Les restes quedaran exposades fins que s´exhaureixi el flux de fidels que desitgin venerar-los, davant l´altar de la Confessió a la basílica vaticana.

4. La Missa d´acció de gràcies està programada per al dilluns, 2 de maig, a les 10.30, a la plaça Sant Pere, i serà presidida pel cardenal Tarcisio Bertone, secretari d´Estat.

5. La sepultura de les restes del nou Beat a la Basílica Vaticana, a la Capella de Sant Sebastià, tindrà lloc de forma privada.

 a

Iniciatives en els mitjans de comunicació

http://www.jpiibeatus.org

image-f1659c8ab3d599b5df9b4df26e7af1aePàgina web específica per a la beatificació de Joan Pau II de l´ORP, Opera Romana Pellegrinaggi, http://www.operaromanapellegrinaggi.org, l´entitat encarregada d´informar i canalitzar els pelegrins que acudeixen a aquest tipus d´esdeveniments a la ciutat eterna. Aquesta pàgina ofereix informació sobre possibilitats per arribar a Roma, on allotjar-se, programes i iniciatives entorn de la beatificació, sala de premsa i recursos multimèdia, entre d´altres.

http://www.youtube.com/giovannipaoloii

A aquesta adreça s´incorporen cada dia: un videoclip sobre el Pontificat any per any i un videoclip amb la veu del Papa, en diverses llengües i situacions (en els seus viatges i al Vaticà). A la pàgina dedicada de Youtube i al canal present des de fa temps en quatre idiomes www.youtube.com/vatican, s´hi incorporaran vídeos d´actualitat i notícies dels dies de la beatificació.

www.facebook.com/vatican.johnpaul2

En aquesta pàgina s´hi incorporaran contemporàniament tots els videoclips que es troben al canal de Youtube. Aquestes dues darreres iniciatives compten amb el suport del CTV (Centre Televisiu Vaticà) i Ràdio Vaticana, que han facilitat els seus fons documentals per donar a conèixer la ingent activitat i personalitat del nou beat.

Xavier Vilella

periodista

  • 03 juny 2011
  • Xavier Vilella
  • Número 39

Comparteix aquesta entrada