Revista > Número 35

Església i cristians davant la dècada del 2010

 

Presentació

L´inici d´una nova dècada convida a reflexionar sobre la situació que l´Església i els cristians han d´afrontar i els reptes que se´ls presenten. Això és el que pretenem fer en aquest número de Temes image-a1792cc8c711fb71d18b332c9824cd96d´Avui, el tema de portada del qual és precisament el que encapçala aquesta breu introducció editorial.

En els primers mesos de 2010, hem assistit a una inusitada trama mediàtica en la qual s´han divulgat fins a la sacietat penosos casos de clergues amb conductes reprobables succeïts fa molts anys, amb dades no sempre ben mesurades ni ponderades amb equanimitat, així com l´encobriment o inacció d´alguns dels seus respectius bisbes. Més encara, poderosos mitjans de comunicació han realitzat desproporcionats i injustos atacs al Romà Pontífex, amb mitges veritats o fins i tot amb falsedats manifestes. Uns atacs que el Papa ha afrontat amb serenitat i fortalesa. Aquesta polèmica i les qüestions de fons les abordarem en profunditat en un proper número de Temes d'Avui.

Tampoc no han faltat veus pessimistes que han difós articles, entrevistes i comentaris presentant l´Església en un abisme, amb falta de credibilitat, i necessitada d´urgents reformes que inclourien canvis en normes morals i disciplinàries, que caldria de canviar per d´altres més acomodatícies a la realitat sociològica i a les demandes del laïcisme. Aquestes anàlisis solen oblidar que l´Evangeli és llum que il·lumina i discerneix les dades sociològiques i que el valor dels ensenyaments evangèlics no depèn de la seva acceptació social. És arrogant pretendre fer descansar la veritat en el que no és més que l´opinió d´uns pocs teòlegs dissidents i d´alguns laics que els acompanyen.

Al costat de tals murmuracions, l´inici de dècada compta amb referències positives, entre elles, moltes mostres de suport i unitat amb el Papa. Ho expressava bé el cardenal Angelo Sodano, degà del Col·legi Cardenalici, qui el dia de Pasqua de Resurrecció d'enguany, en un gest gens usual i trencant tot protocol, va obrir la missa de Pasqua, presidida pel Sant Pare, amb un missatge de solidaritat a Benet XVI. Amb veu ferma, el cardenal Sodano va afirmar: “Avui tota l´Església desitja dir-li, plegada, bona Pasqua, estimat Sant Pare. L´Església està amb vostè, amb vostè estan els cardenals, els col·laboradors, els bisbes de les 3.000 circumscripcions i els 400.000 sacerdots que serveixen generosament al poble de Déu a les parròquies, les escoles, els hospitals i en les missions.” I amb veu forta, el degà dels cardenals va agregar: “I amb vostè està el poble de Déu, que no es deixa impressionar per les «murmuracions del moment».

image-6446eb67c944236633a5f881b0314ad7

L'Església té problemes, però no està en un abisme. De fet, experimenta una puixança en moltes de les seves institucions apostòliques, educatives i assistencials, en un gran nombre de bisbes i sacerdots que viuen i ensenyen la seva fe i en milers de fidels laics que, des del seu lloc en el món, tracten de cristianitzar el món des de dins. Sobretot, l´Església compta amb l´Esperit i la promesa de l´acompanyament de Crist. Tot això ha de ser adequadament valorat en la dècada que ara iniciem.

Per parlar de tot això, aquest número de Temes d'Avui inclou, en primer lloc, una entrevista en profunditat amb el cardenal Julián Herranz, antic president del Consell Pontifici per als Textos Legislatius, qui analitza diverses qüestions de la vida de l´Església i perspectives futures en el desenvolupament de la seva missió. Segueix la presentació d´algunes dades rellevants de l´últim Anuari Pontifici que donen una idea de la situació de l´Església en diversos llocs del món en termes estadístics. Josep Miró i Ardevol, membre del Consell Pontifici per als Laics i director del Centre d´Estudis del Capital Social de la Universitat Abat Oliba, escriu sobre els desafiaments actuals dels fidels cristians laics. Complementa el tema de portada unes reflexions de Mn. Joaquim Fluriach sobre la Carta Apostòlica Novo Millennio Ineunte que el recordat Papa Joan Pau II va escriure en creuar el llindar del tercer mil·lenni i que segueix sent actual ara que iniciem la segona dècada d´aquest mil·lenni.  

Domènec Melé

Director de Temes d´Avui

  • 18 maig 2010
  • Domènec Melé
  • Número 35

Comparteix aquesta entrada