Selección de entradas

Els moviments laïcals a Catalunya, una Església viva

La presència i coherència de vida dels cristians enmig de la societat en què viuen en cada moment és una constant des del mandat apostòlic del mateix Jesucrist abans de la seva Ascensió. En aquestes línies, es fa una presentació d’aquest dinamisme a…

  • Ignasi Miranda