Què ha de ser regenerat en la vida social i política