La responsabilitat de la ciutadania en la regeneració de la vida política