La justícia com a virtut i com a principi per a la vida social