La filosofía de Edith Stein

En La filosofía de Edith Stein, José Ramón Recuero Astray fa un esforç no table d’explicació i divulgació de l’obra d’Edith Stein, amb un èmfasi particular en alguns dels textos més exigents d’aquesta filòsofa. Per tant, ens trobem davant d’un llibre útil per introduir lectors que no estiguin familiaritzats amb la figura de Stein, però que tinguin un interès filosòfic, sense obviar una perspectiva clarament cristiana.

 

Recuero utilitza una prosa que de vegades s’acosta al registre col·loquial i que, en la major part, fuig d’exposicions àrides. En moltes pàgines, s’hi aprecia l’entusiasme sincer de l’autor per Stein, la qual cosa sens dubte té un efecte positiu en el lector per la manera com motiva el nostre atansament a la filòsofa carmelita.

 

En els seus esforços per explicar, contextualitzar i integrar Stein en la “gran narrativa” de la filosofia occidental, Recuero porta a col·lació un gran nombre d’autors, des de Descartes i Kant fins a García Morente i Zubiri. Des del  punt de vista de l’accessibilitat, aquesta estratègia és, òbviament, una arma de doble tall, ja que, atesa l’abundància d’al·lusions i el necessàriament limitat espai per desenvolupar-les, en alguns llocs l’èxit del text depèn clarament de la profunditat dels coneixements del lector en història de la filosofia.

 

El text de Recuero, sobretot en els primers capítols, està amenitzat per l’explicació d’aspectes biogràfics de la figura de Stein, que resulten menys exigents per al lector, però que serveixen per contextualitzar la seva obra. Recuero és generós en l’explicació d’anècdotes i episodis de la vida de Stein, la qual cosa naturalment és útil per humanitzar-ne la figura.

 

Un dels punts cabdals del llibre que ens ocupa —com no podia ser d’una altra manera tractant-se de la filosofia de Stein— és l’explicació de la relació entre raó i fe, que es fa a partir del tercer capítol. El tractament d’aquest tema té actualitat i, partint de Stein, pot ser profitós per al lector més enllà de la nostra autora. 

 

També és destacable que Recuero dona cabuda en el seu llibre, al capítol 6, a l’antropologia de Stein que trobem en La estructura de la persona humana. Aquí reprèn la relació entre raó i fe, ja que, com escriu Recuero, la nostra autora “construeix la seva antropologia utilitzant tant la llum natural de la seva raó com la llum sobrenatural de la fe” (p. 125).

 

En el darrer terç del llibre, és a dir, els capítols 8-12, Recuero s’endinsa en els escrits de Stein que van ser motivats per les seves lectures de santa Teresa de Jesús en relació amb la mística cristiana. Aquí, de nou, Recuero fa un gran servei al lector, ja que tracta amb senzillesa temes complexos i textos que val la pena conèixer més bé, com “Ciencia de la cruz” i “El castillo interior”.

 

Ens trobem, per tant, davant d’una aportació positiva a la comprensió de la nostra filòsofa que resultarà amena i interessant al lector que des de la filosofia i la fe se senti atret per l’obra i figura d’Edith Stein.

 

Mercè Vilà Pladevall

Valora aquest llibre

Fitxa tècnica

  • Títol:
  • Autor:
  • Editorial:
  • Idioma:
  • Pàgines:
  • Any:
  • Títol original:
  • Qualificació: (Valoració)
  • 23 abril 2023
  • José Ramón Recuero Astray

Comparteix aquesta entrada