La centralitat de Jesucrist en la formació i la vida del prevere