La Doctrina Social de l’Església com a referència per a la vida pública