Fe i cultura actual

El context cultural de la vida social, amb les normes i els valors, les creences compartides, els símbols i les pràctiques usuals és part de l’existència humana. La cultura proporciona significats i pautes de comporta- ment que influeixen i condicionen la vida de les persones dins una societat. En la formació de les cultures hi poden tenir cabuda diversos plantejaments, creences i ideals; i per descomptat també el missatge cristià.


El diàleg entre fe cristiana i cultura en els moments actuals presenta una gran complexitat, però cal afrontar-lo. És una part important del mandat uni- versal d’evangelitzar i una contribució crucial per fer la societat més humana, de manera que la cultura im- perant pugui contribuir que moltes persones floreixin a la seva humanitat.


El diàleg entre fe i cultura ha existit des del comen- çament del cristianisme, però avui planteja nous rep- tes. Antany, la fe i la pràctica religiosa eren àmpliament compartides, encara que amb diferents graus d’intensitat. Rituals religiosos com ara baptismes, matrimonis i funerals, així com festivitats i principis morals cristians, estaven entrellaçats amb la cultura. Avui n’estem lluny, tot i que queden vestigis. Hi ha, a més, no poques pressions per eliminar el sentit cristià d’aquestes expressions culturals. Fins i tot passa, amb freqüència, que les creences i pràctiques religio- ses són percebudes com a contràries o desafiants a la cultura predominant.


Aquests nous reptes requereixen conèixer els trets culturals del nostre temps i les grans tendències que el conformen. Inclouen, sobretot, anunciar la fe de manera adequada a la cultura actual, aprofitant-ne els aspectes positius i purificant-ne els negatius. Requereixen, sobretot, una actitud decidida dels fidels tot prenent consciència de la seva missió en el canvi cultural i assumint accions concretes allà on es forja la cultura. Són, en definitiva, exigències de crítica cultural, voluntat de transformació cultural i disposició per a un diàleg seriós entre fe i cultura.


El debat entre la fe i la cultura actual que ocupa la portada d’aquest número de Temes d’avui va ser objecte de les 58enes Jornades Pastorals del Castelldaura celebrades els dies 17 i 18 de gener de 2023. Agraïm als organitzadors d’aquestes jornades la seva gentilesa a autoritzar la publicació a Temes d’avui de tres assenyalades ponències presentades allà: La de Mons. Mariano Fazio, sobre la fe en la cultura contemporània; la del Dr. Ignasi Fuster, que re- flexiona sobre la configuració del segle XXI, que veu en tensió entre la raó i la llibertat; i la de Mons. Francesc Conesa, que proposa com viure la fe en una societat plural.


Aquest número inclou també un ampli comentari sobre la recent catequesi del Papa Francesc sobre el discerniment. Es completa, com és habitual, amb una àmplia miscel·lània i recessions de llibres recents.

Domènec Melé

Comparteix aquesta entrada