Educació diferenciada i manipulació del llenguatge