Caminos de la fe. Siete itinerarios en el Catecismo de la Iglesia católica

Ramiro Pellitero, professor de Teologia Pastoral a la Universitat de Navarra, és un expert en el Catecisme de l’Església  catòlica, sobre el qual ha publicat uns quants llibres, com ara: La sinfonía de la fe, Renovar la educación de la fe i Introducción al estudio del Catecismo de la Iglesia católica.

 

Enguany es compliran 30 anys de la promulgació del Catecisme de l’Església catòlica amb la Constitució apostòlica Fidei depositum de sant Joan Pau II (11.11.1992). El Sant Pare hi demanava a la santíssima Mare de Déu “que sostingui amb la seva poderosa intercessió el treball catequètic de l’Església sencera en tots els nivells, en aquest temps en què l’Església és cridada a un nou esforç d’evangelització”.

 

El 2017, quan es complia el 25è aniversari del Catecisme, el Papa Francesc deia: “El Catecisme de l’Església catòlica es presenta com un camí que a través de quatre etapes permet captar la dinàmica de la fe”. Es refereix a les quatre parts del Catecisme: Credo, sagraments, moral i oració. 

 

El professor Pellitero, en aquest nou llibre, vol seguir aquesta intuïció del Papa Francesc, i traça set itineraris, que anomena també perspectives, pistes, llums o flaixos del “dipòsit de la fe”, que s’ofereixen precisament per a l’educació de la fe, és a dir, per ajudar els catecúmens a créixer en la seva fe i tot cristià que vulgui aprofundir en la seva fe.

 

En aquest cas, el professor Pellitero amplia a set les quatre etapes del Papa Francesc. Són les següents: 1) El Catecisme en si mateix. 2) La dignitat humana de l’acte de fe. 3) El Cristo centrisme Trinitari. 4) L’Església com a misteri de comunió i sagrament universal de salvació. 5) L’“economia sacramental”. 6) La moral cristiana, com a resposta d’amor. 7) L’oració, relació personal amb Déu.

 

Aquests itineraris estan elaborats a partir del mateix Catecisme. Per això, al començament de cada capítol es fa referència a un grup de Nombres del Catecisme. L’òptica, podríem dir, és la d’una teologia fonamental que reflexiona sobre la fe, sobre la “dinàmica de la fe”. Això es veu més en uns capítols que en altres. Per exemple, en els primers, sobre el Credo, i també en el darrer, sobre l’oració, on es diu que el misteri cristià “exigeix que els fidels creguin en ell, el celebrin i en visquin en una relació viva i personal amb Déu viu i veritable. Aquesta relació és l’oració” (CEC 2558). És a dir, que la lectura del Catecisme, perquè arribi a produir els seus fruits, ha de fer-se a partir de l’oració i pregant. Més que una part més del Catecisme és una clau que travessa tot el Catecisme.

 

Aquest llibre està fet amb caràcter pedagògic. Al final de cada capítol hi ha unes preguntes d’autoavaluació que assenyalen els aspectes centrals de cada tema. També hi ha uns vídeos, del mateix autor, un per a cada capítol, a l’adreça següent:

 

https://drive.google.com/drive/folders/1FMg6A6S8C1RL_wwlmNCg2KyLlXC2QbQ7?usp=sharing

 

Tot aquest material és útil per repassar el Catecisme amb aquest llibre guia durant un període de temps de, per exemple, un any, en una catequesi d’adults, en un grup de matrimonis, o similar. 

 

Se cita molt a la bibliografia complementaria de cada capítol el llibre Fisichella, R. [a cura de]. Catechismo della Chiesa Cattolica: testo integrale —nuovo commento Teologico-Pastorale. Ciutat del Vaticà / Cinisello Balsamo, 2017. Aquest és un llibre presentat pel Papa Francesc, que conté el text íntegre del Catecisme, i comentaris fets per teòlegs de renom que completen l’exposició del professor Pellitero. Va ser fet precisament en el 25è aniversari de la promulgació del Catecisme. No ens consta que hagi estat traduït de l’italià. Pensem que aquest 30è aniversari és una bona ocasió per posar-lo a disposició d’un públic més ampli, traduint-lo.

 

Joaquim González-Llanos 

Valora aquest llibre

Fitxa tècnica

  • Títol:
  • Autor:
  • Editorial:
  • Idioma:
  • Pàgines:
  • Any:
  • Títol original:
  • Qualificació: (Valoració)
  • 23 abril 2023
  • Ramiro Pellitero

Comparteix aquesta entrada