Aclariments terminològics entorn de la manera de morir