60 anys de l’encíclica Pacem in Terris: drets (i deures) humans

T-68_WeebDocum2.pdf

Comparteix aquesta entrada